Debat: Drop ny aftale mod vold,
børnene risikerer at få det langt værre

03-07-2021
NYHED

Et stort politisk flertal risikerer at gøre problemerne værre for voldsudsatte børn, frem for at gøre det, vi ved, virker.

Vold mod børn er ødelæggende for deres trivsel, familierelationer og fremtidsudsigter. En undersøgelse fra 2016 viser, at hvert sjette barn i Danmark har været udsat for fysisk vold i hjemmet, og en nylig undersøgelse viser, at hvert fjerde barn i 7. klasse har været udsat for mindre grov vold som skub og niv.

Derfor er det positivt, at regeringen ønsker at hjælpe børn, der udsættes for vold. Problemet er dog, at en ny aftale mellem regeringen, V, DF, K, LA og NB vil føre til det stik modsatte: Færre børn vil turde fortælle om volden, og børnene vil opleve mere vold.

Aftalen indeholder udelukkende forskellige typer af straf til forældrene, bl.a. karantæne fra dagpengesystemet og øget fængselsstraf. I forvejen oplever vi i vores arbejde, at voldsudsatte børn er tilbageholdende med at fortælle de voksne omkring dem om vold begået af deres forældre. De er bange for konsekvenserne, fordi børn er loyale. De elsker deres forældre og har ofte et stort ønske om at beskytte dem.  

Med de nye tiltag vil konsekvenserne af at fortælle om volden blive større for barnet. Det får, ved at fortælle om volden, ansvar for, at familiens økonomi forværres. Regeringen og de støttende partiers aftale kan derfor betyde, at endnu færre børn tør fortælle lærere, pædagoger, trænere, os organisationer eller andre voksne om volden. Derudover ved vi, at en dårlig økonomi er en stressende faktor, der kan eskalere volden, og at den økonomiske straf i sig selv kan blive brugt af forældrene som led i den psykiske vold mod barnet.

Selv hvis børnene samler alt deres børnemod og anmelder volden første gang, frygter vi, at de ikke vil anmelde det anden, tredje eller tiende gang.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at den planlagte lovgivning droppes. Den har uoverskuelige konsekvenser for børn og familier og bør erstattes af tiltag, der faktisk kan stoppe volden mod børn, give forældre andre handlemuligheder og give fagpersonale kompetencerne til at øge trivslen for børn, der er udsat for vold.

Fem konkrete bud er:

  • Klæd lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker bedre på til at spotte tegn på vold.
  • Oplys alle børn om deres rettigheder, og hvor man kan søge hjælp.
  • Giv børnene ret til voldsfaglig hjælp og behandling
  • Oplys alle forældre om hvor skadeligt selv mindre grov vold er for børns selvværd og følelsesmæssige udvikling.
  • Gør kommunerne i stand til hurtigt at give hjælp til forældre, der har brug for alternativer til vold eller hårdhændede opdragelsesmetoder.

Vi har langt flere konkrete forslag, som vi gerne deler med politikerne. Hvis ønsket rent faktisk er at stoppe vold mod børn, skal der helt andre virkemidler til end bare straf til forældrene. Et rigtig godt første skridt er at undgå at gøre problemerne værre med politiske aftaler, der strider mod alt, hvad vi ved om forebyggelse og indsatser mod vold.

Debatindlægget er bragt i Politiken den 3. juli 2021

Underskrevet af: Rasmus Kjeldahl, Mads Bilstrup, Janne Tynell, Trine Schaldemose, Eva Secher Mathiasen, Sine Gregersen, Jesper Rønn-Simonsen, Lisbeth Jessen, Kamilla Bjørn Drøidal, Jakob Engmose Astrup, Anders Ladekarl og Agi Csonka.

Hhv. direktør, Børns Vilkår, formand, Dansk Socialrådgiverforening, stedfortrædende generalsekretær, Red Barnet, vicedirektør, Mødrehjælpen, formand, Dansk Psykologforening, direktør, Lev Uden Vold, direktør, Dialog mod Vold, direktør, Danner, direktør, LOKK, direktør, Mandecentret, generalsekretær, Røde Kors i Danmark, formand, Børnerådet.