DEBAT: Det haster med at hjælpe børn ud af fattigdom

11-06-2022
NYHED

De stigende priser gør behovet for at løfte landets fattigste børnefamilier endnu mere akut. Når partierne forhandler et nyt ydelsessystem på plads, er der nødt til at følge flere penge med. Det er ikke nok at omfordele blandt de allerfattigste.

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Lige nu venter vi på, at der bliver landet en aftale om et nyt ydelsessystem på Christiansborg. Det haster. For behovet for at løfte børnefamilier ud af fattigdom bliver kun mere akut.

Jeg hører fra vores frivillige, at de familier, som vi i Red Barnet laver aktiviteter for, er ekstremt pressede. Familier fortæller, at de bliver nødt til at købe flere og flere usunde fødevarer for at få mad på bordet, og der er eksempler på familier, der ikke har råd til at købe bleer.

Det er ikke mærkeligt, at familier, der i forvejen lever på økonomisk lavblus, føler sig så pressede lige nu. For nye tal viser, at en gennemsnitlig børnefamilie skal bruge hele 30.000 kroner ekstra om året for at holde fast i levestandarden på grund af de stigende priser.

Samtidig viser den seneste undersøgelse fra VIVE, at der er store afsavn hos nogle af de fattigste familier i Danmark, nemlig de familier, der får det midlertidige børnetilskud. Et tilskud, der ellers skulle sikre, at børn her i landet ikke vokser op med afsavn, indtil et nyt og mere fair ydelsessystem kom på plads.

Syv procent af familierne har for eksempel oplevet ikke at have råd til lægeordineret medicin til deres børn, og ti procent har måttet undlade at give deres børn nødvendige måltider. 35 procent har undladt at give børnene nødvendigt tøj eller fodtøj. Det er rystende tal for et velfærdssamfund som det danske.

Det viser, at ydelserne i det nuværende kontanthjælpssystem er for lave til at forhindre, at børn vokser op i fattigdom i Danmark. En situation, som kun bliver mere akut af de stigende priser, og som gør det endnu mere nødvendigt med et nyt ydelsessystem.

Omfordeling blandt de allerfattigste
Det er samtidig på høje tid. For der er gået et helt år, siden Ydelseskommissionen præsenterede sit forslag til et nyt system.

Der er mange gode takter i Ydelseskommissionens forslag, men det er ikke nok. Der skal mere til i de politiske forhandlinger. For selv om kommissionens forslag generelt har et fokus på børn og løfter indkomsten hos en del børnefamilier i kontanthjælpssystemet, bliver for få familier løftet helt ud af fattigdom.

Ydelseskommissionens forslag er en omfordeling af penge blandt de allerfattigste, fordi udgangspunktet for kommissionens arbejde er, at forslagene skal være udgiftsneutrale. Men det er langtfra tilstrækkeligt, hvis vi for alvor skal bringe antallet af børn i fattigdom ned.

Derfor er vores kraftige opfordring, at regeringen og partierne i forhandlingerne vil tilføre området penge, så det rent faktisk bliver muligt at gøre op med børnefattigdommen.

Fra Red Barnets side mener vi også, at børn i familier på offentlige ydelser skal kunne leve et normalt børneliv med bland andet fritids- og kulturtilbud. Og selv om særlige tilskud til at gå til fodbold eller spejder er vigtige, kan de ikke stå alene. Der er blandt andet også brug for følgeordninger, så børn i familier, hvor der er andre udfordringer end det rent økonomiske, får voksenstøtte til at deltage i fritidsaktiviteter. For eksempel hjælp til at finde og starte til en aktivitet eller motivation og støtte, hvis barnet er ved at falde fra.

Nu skal løftet fra forståelsespapiret indfries
Derudover bør et overordnet princip for det nye system være, at alle familier i Danmark skal have et økonomisk råderum, som sikrer, at ingen børn lever i fattigdom. At børn ikke lider afsavn i deres opvækst, hverken når det kommer til mad, tøj eller fritid.

Heldigvis har regeringen og dens støttepartier givet børn i Danmark et løfte om, at der skal gøres noget ved børnefattigdommen. Nemlig i det forståelsespapir, som danner grundlag for regeringen.

Støttepartierne tilsluttede sig før valget også en ambition om, at antallet af fattige børn skulle halveres i denne valgperiode. Den ambition er der nu kun maksimalt ét år tilbage til at føre ud i livet.

Børnefattigdom burde derfor stå meget højt på både regeringens og støttepartiernes dagsorden lige nu. Vi håber meget, at der i forhandlingskredsen er stor velvilje i forhold til at få ambitionerne indfriet. For presset på familierne vokser hele tiden, og det haster med at give nogle af de mest udsatte børn i vores samfund en tryg hverdag og trygge fremtidsudsigter.

Debatindlægget blev bragt i Information den 11. juni 2022