Debat: Børnenes statsminister skal afskaffe børnefattigdom

25-01-2022
NYHED

Højt på ønskesedlen fra Red Barnet til statsministeren står at halvere antallet af fattige børn i Danmark i denne regeringsperiode og helt at afskaffe børnefattigdom i de kommende. Et nyt ydelsessystem kan være med til at indfri ambitionerne, og det haster. Genindførslen af en officiel fattigdomsgrænse er en forudsætning, så vi kan følge udviklingen.

Af Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet

I et velhavende land som Danmark burde vi ikke have børn, der lever i fattigdom. Men det har vi. Faktisk helt op mod 60.000. Børn fra fattige familier bekymrer sig om deres forældres situation, og de går ofte alene rundt med de tunge tanker, fordi det er svært eller skamfuldt at dele med andre. Det tynger børnene, og det er med til at spænde ben for deres trivsel og udvikling og isolere dem fra de vigtige børnefællesskaber.

Jeg kunne ikke lide at fortælle, at vi er sådan en familie, der ikke har ret mange penge. Så jeg løj for mine klassekammerater og sagde, at jeg skulle noget andet og ikke kunne komme med, når klassen lavede arrangementer.

Nogenlunde sådan lød 16-årige Roses udsagn i Egmont Rapporten 2021, som udkom i december. Ordene kunne lige så godt være sagt af et barn eller en ung fra en af Red Barnets aktiviteter. Det er nemlig den slags bekymringer og følelser, der fylder alt for meget hos børn, der vokser op i økonomisk fattigdom i Danmark.

Egmont Rapporten slår fast, at fattigdom har alvorlige konsekvenser for børn. At børn, der vokser op i fattigdom, halter bagud på uddannelsesniveau, er i dårligere trivsel end deres jævnaldrende kammerater og står uden for fællesskabet. Og at konsekvenserne i barndommen rækker ind i voksenlivet.

Rapporten og mange andre undersøgelser bekræfter det billede, som vi i Red Barnet kender fra vores arbejde, og en politisk handling kan ikke vente længere. Vi skal gribe børnene, sikre deres trivsel og sørge for, at de får samme muligheder for at uddanne sig, og senere komme ind på arbejdsmarkedet, som andre børn. Vi skal sørge for, at de er en del af fællesskabet og ikke føler, at samfundet har opgivet dem på forhånd.

Da regeringen og støttepartierne formulerede deres forståelsespapir i 2019, var der en klar ambition om at bekæmpe børnefattigdom og genindføre en fattigdomsgrænse. De ambitioner er afgørende at indfri.  

Regeringen bør sætte sig konkrete mål for, hvordan børnefattigdom og dens konsekvenser for børnefamilier bekæmpes. Vi anbefaler indsatser, som både forebygger fattigdom og afbøder konsekvenserne for de ramte familier. Det kræver blandt andet et nyt og enkelt ydelsessystem, så familierne har råd til sunde liv og passende boliger. Det kræver, at børnene får adgang til fritidsfællesskaber på lige fod med andre børn med økonomisk støtte til kontingent, udstyr og transport og med mulighed for fritidsvejledning og følgeordninger. Det kræver økonomisk råderum til at få oplevelser med familien – eksempelvis ferier. Og det kræver, at der ikke er egenbetaling på aktiviteter i skole og klub, så alle kan være med.

Vi kan ikke acceptere, at så mange tusinder af børn vokser op i fattigdom i et velfærdssamfund som det danske. Vi og mange andre civilsamfundsaktører står klar til at tage ansvar og bidrage. Red Barnet har indsatser, der støtter børn i at komme ind i fællesskaber med andre børn på blandt andet ferielejre og i familieoplevelsesklubber. Vores frivillige står klar i landets kommuner med følgeordninger, som kan bygge bro mellem hjem og fritidsaktiviteter. Og vi tilbyder hjælp til børn fra familier med manglende økonomisk og socialt overskud, så de kan få et fritidsjob, der er med til at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Danmark har forpligtet sig til at leve op til FN’s verdensmål om at halverede andelen af børn og voksne, der lever i fattigdom, inden 2030, men vi mener, at børnenes statsminister skal være mere ambitiøs. Antallet af børn, der lever i fattigdom, skal halveres i den nuværende regeringsperiode. Ydelseskommissionen kom i foråret med flere gode forslag til et nyt ydelsessystem, som kan hjælpe indfrielsen af løfterne på vej. Det er på tide at komme i gang med forhandlingerne, så et nyt system kan komme på plads.

Det kræver ikke raketvidenskab at udrydde fattigdom i Danmark, men det kræver politisk vilje og samarbejde på tværs af sektorer. Det burde vi være verdensmestre i her i Danmark, og det skylder vi at vise de børn, der føler sig glemt og klemt, og som ofte bliver tilskuere til de vigtige børnefællesskaber. Vi opfordrer regeringen, støttepartierne og resten af Folketinget til én gang for alle at gribe chancen og komme børnefattigdom i Danmark til livs.

Debatindlægget er bragt på Altinget den 25. januar 2022.