DEBAT:
Børn og forældre
med handicap skal tænkes ind i alle kriseindsatser

21-12-2020
NYHED

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, og Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

Mens der har været stor opmærksomhed på covid-19-pandemiens konsekvenser for marginaliserede grupper verden over, er særligt én gruppe gået under radaren: Børn og forældre med handicap.

Det er, til trods for at en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet viser, at netop de lider uforholdsmæssigt meget under de mange udfordringer, som covid-19-krisen har skabt.

Familier, hvor et barn eller en forælder har et handicap, har således på tværs af lande dårligere adgang til medicin og sundhedsydelser og skolegang for børnene, ligesom mange har mistet deres sociale sikkerhedsnet.

Selv når alle relevante statistiske forhold tages i betragtning, rammer disse alvorlige forhold disproportionalt familier, hvor et barn eller en forælder har et handicap sammenlignet med andre familier.

For eksempel svarer hele 71 procent af de adspurgte børn i undersøgelsen, der bygger på data fra 46 lande, at de mangler hjemmeskoling og undervisningsmaterialer, mens det kun gælder for 51 procent af børn uden handicap.

Undersøgelsen viser også tendenser, som vi ser i Danmark. Kun 29 procent af børn med handicap har under covid-19-krisen ifølge deres forældre kunnet bibeholde kontakten med deres venner.

Noget, som i betydeligt mindre grad har været et problem for børn uden handicap. Isolation og ensomhed påvirker alle børn, men rammer børn med handicap hårdere, fordi de ofte i forvejen er sårbare.

Kriseindsats skal nå alle
Der er ingen tvivl om, at covid-19 er ødelæggende på mange måder for langt de fleste grupper og samfund, men undersøgelsen viser, at børn med handicap, som lever i verdens fattige og skrøbelige lande, er særligt sårbare i krisesituationer og i stor fare for at blive ladt i stikken.

Via dansk engagement på globalt plan og gennem de langsigtede og humanitære indsatser er vi nødt til at støtte op om og styrke samarbejdet mellem myndigheder og de organisationer, der repræsenterer børn og voksne med handicap og forældre til børn med handicap.

På den måde sikrer vi, at kriseindsatser – om det er relateret til covid-19, konflikter eller katastrofer – også når familier, hvor et barn eller en forælder har et handicap.

Det handler om at styrke de sociale sikkerhedsnet og sikre, at de er tilgængelige for mennesker med handicap, ligesom det er centralt, at børn og forældre med handicap inkluderes allerede i analysen og formuleringen af nye indsatser.

Det kunne for eksempel ske ved allerede i produktionsfasen at sikre, at undervisnings­materialer til hjemmeskoling bliver tilgængelige for børn med handicap, og at der ikke er nogen barrierer for dem. Netop det er afgørende for den uddannelse og deltagelse, som alle børn – også dem med handicap – har ret til.

Vi har et særligt ansvar
Mennesker med handicap er til stede i enhver målgruppe:

Når det kommer til børns adgang til uddannelse, beskyttelse af flygtninge og internt fordrevne, pigers og kvinders rettigheder såvel som ambitionen om at få flere unge i arbejde, for bare at nævne nogle.

Og de har ret til ligeværdig deltagelse. Som rapporten påpeger, så skal børn, unge og voksne med handicap tænkes med fra starten af alle indsatser. Det nytter ikke, at vi kun støtter de fokuserede, dedikerede tiltag. De kan ikke stå alene.

Vi skal også sørge for, at den data, som vi indsamler for at informere vores politikker og programmer, giver os bedre viden om forholdene for mennesker med handicap. På den måde kan vi bedre nå dem, imødekomme deres behov, og sikre deres rettigheder.

Vi håber meget, at den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen (S), vil arbejde for at sikre, at børn og familier med handicap prioriteres på tværs af det langsigtede og det humanitære arbejde og på tværs af forskellige områder.

Vi har et særligt ansvar over for de mest marginaliserede og derfor et særligt ansvar for børn, unge og forældre med handicap. Også deres rettigheder skal sikres.

 

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk d. 21/12/20.