Vi bekæmper og forebygger mobning

Støt vores arbejde med mobning

Vi bekæmper og forebygger mobning Støt vores arbejde med mobning

Hjælp os i vores arbejde for at give børn en mobbefri barndom

Red Barnet bekæmper mobning - støt og giv børn en god barndom

icon

Vidste du at hvert femte barn i Danmark bliver udsat for mobning?

Skolestart er en glad og spændende tid. Men for alt for mange er skolen en traumatiserende oplevelse. Hvert femte barn i Danmark bliver nemlig udsat for mobning. En gang var det sådan, at når klokken ringede ud, havde børnene, der blev mobbet et pusterum indtil næste skoledag. Sådan er det ikke længere, for mobningen begrænser sig ikke kun til skolegården - den digitale mobning sker nemlig hele døgnet rundt og eskalerer ofte meget hurtigt.

Mobning blandt børn har store konsekvenser. Både for det enkelte barn og for vores samfund. Alle børn, der lever i en mobbekultur, tager erfaringerne med sig videre i livet. Og de børn, der bliver udsat for mobning, risikerer at få varige mén. Utryghed ved at gå i skole, angst og lavt selvværd kan præge et barns udvikling. Det kan have store sociale og psykiske konsekvenser i livet senere hen.

Børn har brug for hjælp og støtte til at løse konflikterne, både i skolegården og på nettet. Den hjælp kan du være med til at give dem. Som fast støtte er du nemlig med til at udføre det vigtige arbejde imod mobning.

Hjælp os med at give børn en mobbefri barndom

 

Vi bekæmper og forebygger mobning

Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning. Vi sætter ind i skoler, i sportsklubber og på nettet. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Alle børn har ret til en tryg skolegang. Og ingen børn skal udnyttes eller krænkes på nettet. Vores arbejde med digital mobning er særligt vigtigt, fordi børn, der bliver mobbet på nettet, aldrig har fri.

Red Barnet har udarbejdet en lang række initiativer, som skal komme mobningen til livs. Vi har for eksempel udgivet bogen Mobningens ABC, som lærere og elever kan bruge i skolen. Vores undervisningsforløb, DropMob, skal gøre lettere at udvikle antimobbestrategier og skabe et bedre fællesskab i klassen. 

Med din støtte bekæmper og forebygger Red Barnet mobning i skoler, sportsklubber og på netttet. Her kan du finde en række af vores initiativer mod mobning, som din støtte gør det muligt at drive.

Red Barnets initiativer mod mobning

Læs om vores initiativer mod mobning

Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning – i daginstitutioner, i skoler, i sportsklubber og på nettet. Her kan du læse om vores arbejde med mobning og læse om alle de forskellige initiativer. 

Antimobbestrategier til skoler

Find DropMob forløbet her

DropMob er et forløb, hvor skolens elever, fagpersoner og forældre arbejder sammen om en fælles strategi for at stoppe mobning på skolen og i fritidsinstitutionen. DropMob tilbyder værktøjer til skolebestyrelser og skoleledelser til udarbejdelse af strategi for at forebygge og stoppe mobning.

Forebyg og bekæmp digital mobning

Vores arbejde mod digital mobning

Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe digital mobning. Vi hjælper børn, lærere og forældre med gode råd og vejledning til at forebygge og stoppe mobning på nettet.

Med din støtte kan vi gøre endnu mere!

Red Barnet gør en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, pædagoger, lærere og trænere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber og til at forebygge og stoppe mobning på nettet og på sociale medier.

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. Når du støtter Red Barnet, sørger vi for, at dine penge bliver brugt der, hvor der er mest behov for det.

Støt vores arbejde for at bekæmpe og forebygge mobning