Hvert femte barn i Danmark

bliver udsat for mobning

Hvert femte barn i Danmark bliver udsat for mobning

Hjælp os i vores arbejde for at give børn en mobbefri barndom
Hjælp os i vores arbejde for at give børn en mobbefri barndom

  • icon
    Stop mobning
    Red Barnet bekæmper mobning - støt og giv børn en god barndom

Mobning rammer hvert femte barn

Skolestart er en glad og spændende tid. Men for alt for mange er skolen en traumatiserende oplevelse. Hvert femte barn i Danmark bliver nemlig udsat for mobning.

En gang var det sådan, at når klokken ringede ud, havde børnene, der blev mobbet et pusterum indtil næste skoledag. Sådan er det ikke længere, for mobningen begrænser sig ikke kun til skolegården - den digitale mobning sker nemlig hele døgnet rundt og eskalerer ofte meget hurtigt.

Red Barnet har udarbejdet en lang række initiativer, som skal komme mobningen til livs. Vi har for eksempel udgivet bogen Mobningens ABC, som lærere og elever kan bruge i skolen. Vores undervisningsforløb, DropMob, skal gøre lettere at udvikle antimobbestrategier og skabe et bedre fællesskab i klassen.

Børn har brug for hjælp og støtte til at løse konflikterne, både i skolegården og på nettet. Den hjælp kan du være med til at give dem. Som fast støtte er du nemlig med til at udføre det vigtige arbejde imod mobning.

Hjælp os med at give børn en mobbefri barndom

Vi bekæmper og forebygger mobning

Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning. Vi sætter ind i skoler, i sportsklubber og på nettet. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Alle børn har ret til en tryg skolegang. Og ingen børn skal udnyttes eller krænkes på nettet. Vores arbejde med digital mobning er særligt vigtigt, fordi børn, der bliver mobbet på nettet, aldrig har fri.

Mobning blandt børn har store konsekvenser. Både for det enkelte barn og for vores samfund. Alle børn, der lever i en mobbekultur, tager erfaringerne med sig videre i livet. Og de børn, der bliver udsat for mobning, risikerer at få varige mén. Utryghed ved at gå i skole, angst og lavt selvværd kan præge et barns udvikling. Det kan have store sociale og psykiske konsekvenser i livet senere hen.

 

Stop mobning

Sammen kan vi gøre endnu mere

Red Barnet gør en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, pædagoger, lærere og trænere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber og til at forebygge og stoppe mobning på nettet og på sociale medier.

Med din støtte kan vi gøre endnu mere!

Red Barnet arbejder for at give børn i Danmark og i resten af verden et bedre liv, fordi alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi sørger for, at dine penge går til de børn, der har allermest behov for hjælp.

Giv et bidrag og gør en forskel i dag!

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. Når du støtter Red Barnet, sørger vi for, at dine penge bliver brugt der, hvor der er mest behov for det.