Hvert skridt tæller

Læs mere om vores indsatser

Vi kæmper for pigers rettigheder

Hvert år bliver omkring 12 millioner piger under 18 år gift. Vi arbejder for at forhindre børneægteskaber og sikre pigers rettigheder. Det gør vi blandt andet ved at sikre pigers adgang til uddannelse, ved at oplyse børn, forældre, lærere og lokale religiøse ledere om konsekvenserne ved børneægteskaber, og ved at hjælpe piger og forældre i udsatte positioner med at finde andre løsninger end ægteskab på deres pressede situation. 

Giv børn en lysere fremtid.

Vi er til stede i Ukraine

Siden februar 2022 har vi hjulpet over 2 millioner børn og familier i Ukraine. Vi er sammen med lokale partnere til stede for at sikre adgang til mad, vand, lægehjælp, skolegang og pengeoverførsler til de familier, der har allermest brug for det. 

I Danmark tager vi også imod de børn og familier, der er flygtet fra krigen. Vi hjælper blandt andet fagpersoner, forældre og elever med at tage godt imod børnene. 

Giv børn en lysere fremtid.

 

Vi hjælper børn med at kunne smile igen

I flere end 50 lande har vi målrettede indsatser, der styrker børn og unges mentale sundhed. Vi yder psykologisk førstehjælp, opretter børnevenlige områder, og træner forældre, lærere og fagpersoner i, hvordan de bedst hjælper børn, der har været udsat for voldsomme oplevelser.  

Sammen med lokale organisationer hjalp vi i 2023 over 16 millioner børn og familier med vores katastrofeindsatser. 

Giv børn en lysere fremtid.

Vi redder og beskytter børn, når de har akut brug for hjælp

Børnekatastrofefonden er Red Barnets opsparing, som vi kan benytte, når en katastrofe rammer et sted i verden. Fonden sikrer, at vi har midler til at rykke ud med beskyttelse, mad, vand og lægehjælp på få timer til akutte katastrofer rundt om i verden. Den sikrer dermed, at børn ramt af krige og katastrofer ikke skal vente på, at vi samler nok penge ind til at kunne hjælpe dem. 

Via børnekatastrofefonden sender vi hjælpen derhen, hvor behovet er størst. Det gør, at hjælpen også når frem til katastrofer, som ellers ikke har fokus i medierne. De glemte kriser.  

I 2023 sikrede fonden, at vi kunne nå ud med akut hjælp til 16 millioner børn og familier med vores katastrofeindsatser. 

Giv børn en lysere fremtid.

Vi støtter børnenes klimakamp

Klimakrisens knusende effekt på børns rettigheder og liv er ikke kun en risiko i fremtiden – det er en realitet lige nu. 

Vi har klimaprogrammer i hele verden, hvor vi hjælper børn og deres samfund med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne og komme sig efter katastrofer, som klimakrisen er skyld i. Ud over at give nødhjælp i form af eksempelvis mad, vand, lægehjælp, uddannelse og beskyttelse, arbejder vi med forebyggelse og med at støtte børn og deres samfunds tilpasning og modstandsdygtighed over for klimakrisen. 

Giv børn en lysere fremtid.

Vi sikrer børns skolegang og uddannelse

Selvom alle børn har ret til at gå i skole, har over 222 millioner børn i kriseramte lande ikke adgang til ordentlig skolegang, hvor de kan lære at læse og regne. Dette tal er steget markant på meget få år og forværres blandt andet af klimaforandringerne. Derfor fokuserer en stor del af vores arbejde på at sikre børns ret til skolegang. I 2022 hjalp Red Barnet mere end ni millioner børn og unge med at komme i skole. Uddannelse skaber nemlig bedre forudsætninger for børns fremtid. 

Giv børn en lysere fremtid.

Vi hjælper børn med at overleve alvorlig underernæring

Verden over går millioner af børn sultne i seng – mange har adgang til så lidt mad, at de risikerer at dø af sult. Gennem lokale partnere behandler vi børn for akut underernæring, leverer rent drikkevand og yder økonomisk hjælp. Vi støtter også familierne i at tilpasse sig klimaforandringer ved blandt andet at dyrke jorden med modstandsdygtige frø. Derudover sikrer vi, at børn får adgang til skolegang og uddannelse. I 2022 hjalp vi over en million børn på Afrikas Horn, som oplever ekstrem mangel på mad. 

Giv børn en lysere fremtid.