Hvor må jeg samle ind?

Landsindsamling søndag d. 5. september 2021

Red Barnet har Indsamlingsnævnets tilladelse til at lave både husstands- og gadeindsamling søndag d. 5. september 20121. Det betyder, at vi både må stemme dørklokker og samle ind på offentlig gade og veje.

Hvad må jeg, når jeg samler ind på en almindelig rute?
Når du samler ind på en almindelig rute, må du kun samle ind hos de valgte husstande. Er du hurtigt færdig med din rute, må du ikke samle ind på de tilstødende veje, da der kan være en anden, der samler ind på den vej allerede. Er du hurtig færdig med din rute, eller er der kun meget få mennesker hjemme på grund af fx vejret, må du meget gerne ringe til Red Barnet på telefon 3524 8500, og så kan vi over telefonen hjælpe dig med at finde en ledig rute til dig i nærheden. Det kan også være, at vi aftaler, at du kan gå ned i den lokale park, på havnen eller et andet offentligt sted, hvor der er mange mennesker.

Hvad må jeg, når jeg samler ind ved et supermarked eller et storcenter?
Som indsamler for Red Barnet har du tilladelse til at samle ind på offentlig gade og vej. Du må derfor gerne stå foran et supermarked eller et storcenter, så længe du står på offentlig vej eller fortov og ikke hindrer kundernes adgang til butikken. Nogle gange ejes gadearealet foran butikkerne af butikken selv, og det er derfor altid en god idé at gå ind og hilse på personalet, så I kan aftale hvor det er godt, at du stiller dig. Det skal helst være en god oplevelse for både dig, kunderne og brugsuddeleren.

Hvad må jeg, når jeg samler ind ved en station?
Red Barnet har fået tilladelse til at samle ind på DSB, Metro og Arrivas togstationer landet over. Når du samler ind ved en station, skal du i øvrigt placere dig, så du ikke hindrer passagerer i at komme til og fra toget.

DSB: På DSBs stationer har du tilladelse til at samle ind i stationens forhal eller ved adgangsveje til perronen. Du må ikke samle ind på perronen og skal placere dig mindst fire meter fra perronkanten. Skal du samle ind på Københavns Hovedbanegård, skal du kontakte DSB inspektøren, som anviser dig et sted at samle ind. Du kan læse mere om disse betingelser i den tilladelse, vi har fået fra DSB

Arriva: På Arrivas stationer må du samle ind på hele stationen, men hvis personalet beder dig om at stå et bestemt sted, skal du selvfølgelig følge deres anvisninger. Du kan se her hvilke stationer der er tale om.

Metro: Du må samle ind på alle metros stationer, dog kun 2 indsamlere pr. station. Du kan læse mere om disse betingelser i den tilladelse vi har fået fra Metro Service A/S, der anmoder indsamlerne om at læse betingelserne nøje igennem og medbringe denne tilladelse i print. 

Hvad må jeg, når jeg samler ind på offentligt gade og vej?
Som indsamler for Red Barnet har du tilladelse til at samle ind på offentlig gade og vej, så du må gerne spørge folk, som du møder på vejen, om de vil give et bidrag. Du må også gerne samle ind på det offentlige fortov foran fx butikker, biblioteket, parker, ved havnen eller andet et offentlig sted med mange mennesker. 

Har du spørgsmål
Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Ring til os på tlf. 3524 8500 eller skriv til landsindsamling@redbarnet.dk.