Hvor må jeg samle ind?

Landsindsamling søndag d. 5. september 2021

Red Barnet har Indsamlingsnævnets tilladelse til at lave både husstands- og gadeindsamling søndag d. 5. september 20121. Det betyder, at vi både må stemme dørklokker og samle ind på offentlig gade og veje.

Hvad må jeg, når jeg samler ind på en almindelig rute?
Når du samler ind på en almindelig rute, må du kun samle ind hos de valgte husstande. Er du hurtigt færdig med din rute, må du ikke samle ind på de tilstødende veje, da der kan være en anden, der samler ind på den vej allerede. Er du hurtig færdig med din rute, eller er der kun meget få mennesker hjemme på grund af fx vejret, må du meget gerne ringe til Red Barnet på telefon 3524 8500, og så kan vi over telefonen hjælpe dig med at finde en ledig rute til dig i nærheden. Det kan også være, at vi aftaler, at du kan gå ned i den lokale park, på havnen eller et andet offentligt sted, hvor der er mange mennesker.

Hvad må jeg, når jeg samler ind ved et supermarked eller et storcenter?
Som indsamler for Red Barnet har du tilladelse til at samle ind på offentlig gade og vej. Du må derfor gerne stå foran et supermarked eller et storcenter, så længe du står på offentlig vej eller fortov og ikke hindrer kundernes adgang til butikken. Nogle gange ejes gadearealet foran butikkerne af butikken selv, og det er derfor altid en god idé at gå ind og hilse på personalet, så I kan aftale hvor det er godt, at du stiller dig. Det skal helst være en god oplevelse for både dig, kunderne og brugsuddeleren.

Hvad må jeg, når jeg samler ind ved en station?
Red Barnet har tilladelse til at samle ind på stationer landet over. Når du samler ind ved en station, skal du placere dig, så du ikke hindrer passagerer i at komme til og fra toget. Desuden skal du følge Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og andre gældende regler for den station, du befinder dig på.

  • DSB: På DSB’s stationer har du tilladelse til at samle ind i stationens forhal eller ved adgangsveje til perronen. Du må ikke samle ind på perronen og skal placere dig mindst fire meter fra perronkanten. Skal du samle ind på Københavns Hovedbanegård, skal du kontakte inspektøren, som anviser dig et sted. Det er desuden ikke tilladt at samle ind på Odense Hovedbanegård. Se vores tilladelse fra DSB.
  • Arriva: Arrivas stationer hører under aftalen med DSB. Se vores tilladelse fra DSB.
  • Metro: Du må samle ind på alle Metros stationer, dog kun 2 indsamlere pr. station. Se og medbring gerne et print af vores tilladelse fra Metro Service A/S.

Hvad må jeg, når jeg samler ind på offentligt gade og vej?
Som indsamler for Red Barnet har du tilladelse til at samle ind på offentlig gade og vej, så du må gerne spørge folk, som du møder på vejen, om de vil give et bidrag. Du må også gerne samle ind på det offentlige fortov foran fx butikker, biblioteket, parker, ved havnen eller andet et offentlig sted med mange mennesker. 

Har du spørgsmål
Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Ring til os på tlf. 3524 8500 eller skriv til landsindsamling@redbarnet.dk.