Pengene fra sidste års indsamling

hjalp os med at nå ud til endnu flere børn