Corona rammer udsatte samfund hårdest

Sådan hjælper vi under coronakrisen

Fot: Red Barnet/Lei Tapang

Millioner af tabte jobs, nedlukkede samfund og stigende priser på fødevarer har ramt verdens mest sårbare samfund, og her er det børnene, der betaler den højeste pris. I Afrika syd for Sahara har pandemien slået ekstra hårdt, og hver dag risikerer børn alvorlig underernæring. 

Hver dag risikerer 426 børn at miste livet som følge af coronapandemien. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Samtidig er 15,4 millioner børn under 5 år i Vest- og Centralafrika i risiko for at blive akut underernærede i 2020. Det er en stigning på 20 % i forhold til tidligere estimater for året. 

- Der er simpelthen millioner af forældre i Afrika syd for Sahara, som ikke længere har mulighed for at sikre deres børn den næring og den mad, som de skal have for at vokse, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen, som er leder af Red Barnets arbejde i Afrika. Vi er derfor nødt til at handle omgående, hvis tallene ikke skal stige yderligere. 

Vi sætter alle kræfter ind

I Red Barnet har vi intensiveret vores indsats for at følge med behovet for hjælp, og du kan være med. Pengene fra vores landsindsamling går blandt andet til mad, rent drikkevand og økonomiske tilskud til udsatte familier. Derudover støtter vi lokale sundhedsklinikker med livreddende jordnøddemos til behandling af akut underernærede børn, og vi sikrer, at piger og drenge, hvis skoler er blevet lukket, kan fortsætte deres uddannelse. 

– I flere årtier har vi som verdenssamfund kæmpet for og gjort store fremskridt, når det kommer til at sikre verdens sårbare børn en tryg og sikker opvækst, men det fundament smuldrer, hvis vi ikke tager hånd om følgevirkningerne af coronakrisen, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

Til dato har vi nået 4,3 millioner børn i 88 lande, hvor corona har ramt særligt hårdt. Din støtte kan være med til at sikre, at vi når ud til endnu flere drenge og piger, som har brug for os.

 Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde. Ude i verden til bl.a. medicin, mad og skolegang til udsatte børn, og herhjemme i Danmark bl.a. til aktiviteter for børn, der er uden for fællesskabet. Læs mere om hvad pengene går til her

FAKTA: Sådan hjælper Red Barnet under coronakrisen

• Vi er til stede i 88 lande, som er særligt påvirket af corona
• Vi har hjulpet 9,1 mennesker, herunder 4,3 millioner børn
• 175.000 børn under 5 år har modtaget behandling for alvorlig underernæring
• Vi har trænet og oplært 73.000 lokale sundhedsarbejdere
• 481.900 hjem har fået adgang til rent vand
• 2,1 millioner børn har fået hjælp til at fortsætte deres undervisning på trods af lukkede skoler

FAKTA: Så langt rækker pengene

En indsamler samler typisk 1.000 kroner ind på de 2-3 timer det tager at gå en rute.

Så langt rækker pengene

  • For 1.000 kroner kan vi give livredende vaccinationer mod mæslinger, tuberkulose, polio og Hepatitis B til 13 børn. 
  • For 1.000 kroner kan vi sikre mad til en uges livreddende behandling af 20 akut underernærede børn. 
  • For 1.000 kroner kan vi sikre rent drikkevand til 27 børnefamilier i en hel måned. 
  • For 1.000 kroner kan vi købe skoletasker fyldt med fx bøger, skriveredskaber m.m. til 11 børn. 

Det gør Red Barnet

Red Barnet er til stede i de mest konfliktramte lande i verden, hvor vi blandt andet sørger for:

  • Nødhjælp i form af mad, rent vand, tag over hovedet og lægehjælp til børn på flugt fra krig og tørke i blandt andet Somalia, Syrien og Yemen.
  • Uddannelse og skolegang til børn i mere end 50 områder i verden, blandt andet i 12 forskellige lejre i Syrien.
  • Psykosocial støtte til børn, der har været vidne til eller udsat for grusomme overgreb – bl.a. børn der er flygtet fra vold og overgreb i Burma.