Krig og konflikt ødelægger millioner af børns barndom

Hjælp børn fanget i krig og konflikt

Krig og konflikt ødelægger millioner af børns barndom Hjælp børn fanget i krig og konflikt

Beskyt børn i krig og konflikt. Din støtte gør en forskel.
DIN STØTTE GØR EN FORSKEL

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

Hvert sjette barn i verden vokser op i krig og konflikt. Fra Ukraine til Syrien, Yemen og Myanmar. Rundt om i verden lever mange millioner af børn i aktive konfliktzoner. Med vold, beskydninger og luftangreb som en del af deres barndom. Hvert sjette barn i verden svarer til 452 millioner børn på verdensplan - det højeste antal i 20 år. 

Krige og konflikter foregår over hele verden. Og i 2022 eskalerede krigen i Ukraine med den hurtigst voksende flygtningestrøm i nyere tid. Mange steder i verden er krig og konflikt blevet mere reglen end undtagelsen, som for eksempel i Syrien, hvor krigen lige nu går ind i sit 12. år. I dag vokser hvert sjette barn i verden op i aktive konfliktzoner, mens over 35 millioner børn er tvunget på flugt på grund af krig eller konflikt.  

 

Krig og konflikt truer børns liv 

Børn, der lever i konfliktzoner, er blandt de mest udsatte i verden. De bliver udsat for grove krænkelser som drab og lemlæstelse, at blive udsat for seksuelle overgreb, bortført eller rekrutteret til væbnede grupper. De risikerer også at blive afskåret fra mad, vand, lægehjælp, uddannelse og psykologisk støtte eller blive angrebet, mens de er i skole eller på hospitalet. Alt sammen angreb på deres basale rettigheder. 

Siden 2010 er antallet af børn, der lever i krig og konflikt steget med 34 %, mens antallet af børn, der bliver udsat for grove krænkelser i forbindelse med krig og konflikt, er steget med 170 %.  

 

HJÆLP BØRN I KRIG OG KONFLIKT

STØT NU

 

Krig og konflikt giver børn usynlige sår 

Børn har brug for tryghed, kærlighed og støtte fra familie og eksempelvis deres skole for at kunne udvikle sig. Børn, der lever i konfliktzoner, er i åbenlys fysisk fare. Men de er også i alvorlig fare for at udvikle mentale sår. For krig og konflikt skader børns psykiske tilstand. Den trygge base er væk, og ofte bliver deres helt basale behov ikke mødt. De vokser op i en usikker verden, hvor det næste luftangreb eller den næste kamphandling kan lure rundt om hjørnet. Og den støtte, som børn normalt får fra omsorgspersoner og skolegang, er ofte ikke eksisterende.  

Hvis ikke børnene får hjælp i tide, kan de risikere at leve med stress, angst og søvnløshed resten af deres liv. 

 

Et liv på flugt er ikke for børn 

Over 34 millioner børn er lige nu flugt fra krig eller konflikt i deres hjemby. Mange er nødsaget til at flygte fra den ene time til den anden og har derfor kun lige fået det tøj med, som de i forvejen stod og gik i. Samtidig kan de oplevelser som børn på flugt har været udsat for give dem ar på sjælen. Flere har set deres hjem blive ødelagt, mistet familiemedlemmer undervejs, mens andre har set mennesker blive dræbt. Antallet af børn og familier flugt er fordoblet siden 2010.  

Din støtte gør en forskel for børn i konflikter. Støt i dag ♥
DIN STØTTE GØR EN FORSKEL

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

Sådan hjælper vi børnene 

Når en krig eller konflikt rammer et område, er det altafgørende, at hjælpen når hurtigt frem, og at børnene kommer i sikkerhed. Inden for få timer sikrer vi i samarbejde med lokale aktører børn og deres familier adgang til medicin, mad, rent vand, hygiejne-kits og sørge for husly blandt andet ved hjælp af økonomisk hjælp.  

Det kan vi blandt andet gøre, fordi vi i forvejen har et katastrofeberedskab med ressourcer, der er klar til akutte indsatser, og som kan opskalere de igangværende indsatser i det pågældende land. På den måde skal vi ikke vente på, at medier eller donorer bliver opmærksomme på katastrofen. 

Vi arbejder sammen med lokale sundhedsmyndigheder for at genoprette klinikker, sikre medicin samt sundhedspersonale. Vi opretter også midlertidige skoler og børnevenlige områder, hvor børn kan føle sig trygge, lege og tale med voksne og deres kammerater. Børn, der er blevet væk fra deres forældre, forsøger vi at genforene med familien eller en støttefamilie. 

Vi samarbejder altid med lokale aktører for at sikre, at hjælpen er den rigtige, at den kommer frem så hurtigt som muligt, og at ressourcerne til at hjælpe kommer lokalområdet til gavn. 

 

Vi heler de usynlige sår 

Allerede i den helt akutte fase hjælper og støtter vi børn og deres familier med psykologisk førstehjælp. Vi træner de mennesker, der står i første række til at stabilisere børn og deres familier for at undgå akutte panikreaktioner og for at sætte ind tidligt, hvor vi kan få øje på de børn, der har behov for psykologisk bistand med det samme. Det gør vi for at undgå langtidsvirkninger som for eksempel psykisk sygdom eller psykologiske reaktioner som depression eller social tilbagetrækning.   

I vores børnevenlige områder områder, i skoler, på sundhedsklinikkerne og i de centre, vi opretter i for eksempel telte, taler vi med børn, lader dem lege og være sammen med andre, så de har mulighed for bedre at forstå, dels hvad der er sket og dels deres egne reaktioner samt hvordan man kan få hjælp.  

På længere sigt er det vigtig at forebygge isolation, manglende koncentration, kronisk sorg eller aggressiv adfærd, som alt sammen kan være konsekvenser af langvarig, alvorlig stress. 

 

Uddannelse uanset hvad 

Vi arbejder for, at alle børn lærer uanset, hvem de er, og hvor de er. Skolegang er en vigtig ramme for, at børnene kan fornemme, at der er en vej tilbage til hverdagen - også selvom de stadig befinder sig midt i kaosset. Vi opretter sikre områder, hvor børn kan fortsætte deres skolegang eller uddeler skolematerialer, så børnene kan lære og finde ro i den turbulente tilværelse, de befinder sig i. Her kan de genoptage deres læring og finde ro til at bearbejde det, de har oplevet.  

 

I 2021 nåede vi på verdensplan ud til: 

  • 340.323 børn med psykosocial støtte 

  • 532.922 børn under 5 år, som blev behandlet for akut underenæring 

  • 681.071 familier med økonomisk støtte, så de selv kunne sørge for basale fornødenheder 
  • 5.518.497 børn med undervisningsaktiviteter i forbindelse med eksempelvis børnevenlige områder i konfliktzoner eller flygtningelejre 

 

Vi er der for børnene - før, under og efter 

I dag har vi medarbejdere, samarbejdspartnere, kontorer og beredskabsplaner i 120 lande verden over. Det gør, at vi kan rykke hurtigt ud, når akutte behov opstår. Men det gør også, at vi kan undervise børn i deres egne rettigheder, sikre skolegang og styrke deres modstandskraft samt deres fremtidsmuligheder allerede før en eventuel katastrofe, krig eller konflikt opstår. På den måde skaber vi en grobund for, at børnene ved, hvordan de skal forholde sig, hvis der for eksempel udbryder krig, og at de er mere modstandsdygtige over for trusler mod deres mentale tilstand.  

Mange konflikter og krige kan vare i mange år, som for eksempel konflikten i det østlige Ukraine, der har varet siden 2014. Men selvom mediernes opmærksomhed forsvinder fra konfliktzoner, svigter vi ikke børnene. Red Barnets støtte fortsætter - også når krigen eller konflikten slutter. For her har de brug for støtte til at genopbygge deres samfund og til at styrke de ben, de skal stå på i en ny virkelighed og med nye fremtidsudsigter