Intet barn skal udsættes

for seksuelle krænkelser

Foto: stillbillede fra fiktionsfilmen 'Træneren'

I Red Barnet bekæmper vi alle former for seksuelle overgreb på børn. Alle børn har ret til beskyttelse, og intet barn skal tvinges eller manipuleres til seksuelle aktiviteter.

En række sager har de seneste år sat fokus på seksuelle overgreb og fænomenet grooming. Senest vakte det opsigt, da landsretten i juli frikendte en 32-årig lærer fra Dianalund for voldtægt af sin tidligere elev, en 13-årig pige. Læreren havde vundet pigens tillid gennem private snakke og messenger-samtaler, før han flere gange gennemførte samlejer med hende og en gang gav hende håndjern på imens.
Alligevel mente landsretten, at pigen havde medvirket frivilligt.
I Red Barnet ser vi alt for mange sager om grooming af børn, og derfor er vi nødt til at skride til handling. Vi kæmper for at få grooming skrevet ind i straffeloven, så vi kan beskytte børn bedre mod seksuelle overgreb.

Hvad er grooming?

Processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb, kaldes grooming. Det kan foregå både online og offline, og ofte bliver barnet manipuleret over længere tid, hvorefter overgrebet finder sted. Der er altså tale om et forløb, hvor barnet bliver udnyttet, misbrugt og svigtet, og overgrebet kan påvirke barnet resten af livet. Begrebet grooming findes ikke i straffeloven og er ikke selvstændigt kriminaliseret. Det skal det være.

På den måde kan vi sikre, at dommere og nævninge forstår grooming-processen og dømmer ud fra denne forståelse. Samtidig sender det et vigtigt signal til børnene om, at overgreb aldrig er deres skyld.

Grooming kan føre til både fysiske og digitale overgreb og har alvorlige psykiske konsekvenser for det barn, som det går ud over. Derfor er det altafgørende, at grooming bliver selvstændigt kriminaliseret.

Hjælp os med at beskytte børn mod seksuelle overgreb!
Sammen kan vi give børn bedre beskyttelse og få grooming skrevet ind i straffeloven. Skriv under nu!