Oplever dit barn krænkelser på nettet?

- få gode råd og personlig rådgivning

Alt for mange børn og unge udsættes for krænkelser på nettet

Vi har bedt vores ambassadører om at læse henvendelser til SletDet Rådgivningen højt.

Om citaterne i filmen

Citaterne, som vores ambassadører læser op, er anonymiserede henvendelser til SletDet-rådgivningen. Detaljer er ændret eller fjernet, så henvendelserne ikke kan føres tilbage til det barn eller den unge, som har henvendt sig. Citaterne, som er brugt i kampagnen, afspejler den type af henvendelser, som SletDet-rådgivningen får fra børn og unge. I vores brevkasseformular kan børn og unge vælge, om deres spørgsmål må bruges i anonymiseret form.

Gratis og fortrolig rådgivning om ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet

Kontakt SletDet rådgivningen, hvis du er forælder til et barn, som har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det kan være, at dit barn har fået delt private eller krænkende billeder eller videoer uden samtykke. Det kan også handle om andre ubehagelige oplevelser, såsom mobning, hacking eller stalking på nettet. Vores rådgivere sidder klar med hjælp og gode råd til, hvordan I i fællesskab kan håndtere den ubehagelige situation og få delingen under kontrol.

Gode råd og materialer til forældre - Bliv klogere på digital mobning og krænkelser på nettet

SletDet giver gratis og fortrolig rådgivning til dig og dit barn

Få rådgivning om, hvordan du kan hjælpe dit barn, hvis de oplever digital mobning eller krænkelser på nettet. Rådgiverne hos SletDet kan også hjælpe dig til at tage snakken med dit barn, så du kan blive klogere på, hvad han/hun laver, og hvem han/hun er i kontakt med på nettet.

Vi tilbyder professionel rådgivning

Der er 10 professionelle rådgivere på SletDet. Rådgiverne er alle specialiseret indenfor ungdom, sociale medier og digitale sexkrænkelser. Derfor er vi rigtig gode til at hjælpe dig med din digitale problematik. 

Alle rådgivere er rolige og lytter til din historie – og vi dømmer ikke. Alle, der kontakter rådgivningen mødes med seriøsitet, varme og anerkendelse. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om – og det er dit perspektiv og din historie, der er i fokus.

Kan du være anonym?

Vi behandler din henvendelse fortroligt, og vores rådgivere har tavshedspligt.

Vi spørger om din e-mailadresse for at kunne svare dig direkte. Vi indsamler også data om alder og køn fra de personer, som kontakter os. Det er for, at vi kan danne os et billede af, hvilke aldersgrupper der er udsat for ubehagelige oplevelser online.

Hvis du bliver udsat for vold eller omsorgssvigt, så siger loven dog, at vi skal fortælle det til kommunen eller politiet om din situation, så de kan sørge for, at der bliver passet på dig.