Hvad er en profil på et socialt medie?

Profiler på sociale medier

En profil på et socialt medie er en slags mini-hjemmeside, man opretter for at blive bruger på det sociale medie.

Det er forskelligt fra medie til medie, hvad profilerne indeholder, men profilen på det sociale medie indeholder typisk brugernavn, billede og en kort beskrivelse af personen bag profilen. Nogle profiler indeholder flere oplysninger som eksempelvis alder og interesser. 

Børn, unge og sociale profiler

Det er helt almindeligt at have profiler på flere forskellige medier – og nogle har måske også flere profiler på det samme sociale medie. 

Man kan bruge de online profiler til at prøve digitale identiteter af. Det kan eksempelvis være, at barnet prøver forskellige karaktertræk af på forskellige profiler på Momio.

Tal gerne med barnet eller den unge om digital identitet, og find i fællesskab regler for, hvilket indhold barnet eller den unge må dele på den sociale medieprofil. Tal også om, at det er vigtigt at passe godt på sig selv og andre online.