Konflikter og mobning på nettet

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Om konflikter på nettet

Børn kan nemt misforstå hinanden og havne i konflikter på nettet. Ofte har de brug for voksnes hjælp til at løse dem. Få gode råd til at forebygge og stoppe konflikter og mobning online.

Fra skolegården til Facebook.

Børns sprogbrug på nettet kan til tider være hårdt og ubarmhjertigt, og grænserne flytter sig, når man ikke står ansigt til ansigt. Det er nemt at havne i en konflikt online, da det er lettere at misforstå hinandens beskeder, når kropssproget mangler. Desuden eskalerer konflikter på nettet meget hurtigere, end de gør, når man står ansigt til ansigt i skolegården. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse online konflikter.

Hvorfor er chikane og skænderier værre online?

  • Kropssproget mangler, så hårde ord kan føles meget sårende
  • Det kan foregå døgnet rundt – der er ikke noget fristed
  • Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange
  • Dem, der chikanerer, kan være anonyme
  • Det er ofte usynligt for de voksne

Hvad kan du gøre som forælder?

  • Spørg ind til dit barns venner og oplevelser på nettet, på samme måde som du ville spørge ind til venner og oplevelser i skolen.
  • Tag ansvar for at løse konflikter, der foregår på nettet og sociale medier.
  • Samarbejd med de andre forældre om at hjælpe.
  • Sæt dig ind i børnenes digitale univers – selvom det umiddelbart virker kompliceret

Øvelser med konflikttrappen

Her kan du se, hvad trinnenes på konflikttrappen betyder. På Konflikttrappen forneden har vi gjort forklaringen af trinnenes betydning helt konkret og letforståelig. Den kan du bruge, når du lærer dit barn om Konflikktrappen og hvordan, man kan bruge den som et konkret redskab.

 

Konflikttrappen - SikkerChat

Når dit barn - og måske du - bliver inddraget i en konflikt, kan du bruge Konflikttrappen som en hjælp til at løse den på en god måde. Det vigtigste at forstå er, at jo længere op ad trappen, man kommer, jo sværere er det at løse problemet, uden at nogen bliver ked af det. Målet er derfor altid at gå ned ad trappen.

Lær dit barn, at det ikke kun er det sagte ord, der gælder, når det handler om at løse konflikter. Adfærd, kropssprog og toneleje udgør langt størstedelen af mellemmenneskelig kommunikation og er derfor vigtige aspekter at lære dit barn om. Se her hvilken adfærd, der hjælper dig med at løse konflikter - og hvilken, der bare gør det hele værre.

Se skema, der viser, hvilken opførsel, der hjælper dig med at gå et trin ned af Konflikttrappen.

Øvelser

Når du selv er blevet bekendt med konflikttrappen, er det en god ide at lave disse øvelser sammen med dit barn. 1. Kom med eksempler på konflikter fra medierne og overvej, hvor de hører til på Konflikttrappen. Find eksempler fra din/jeres hverdag, hvor du/dit barn har været med i en konflikt. Prøv at placere den på konflikttrappen. Overvej hvad der skete, som skubbede jer op ad Konflikttrappen.

2. Kig på listen over adfærd. Tænk på en bestemt konflikt og overvej, hvem der forsøgte at gå ned ad trappen - og hvem der skubbede jer op. Hvad gjorde og sagde I helt præcist? Hvordan kunne konflikten være undgået?

3. Den konflikttrappe, du ser på hjemmesiden, er lavet ud fra IRL-konflikter i den virkelige verden. Hvordan skulle konflikttrappen se ud, hvis man kun ser på de konflikter, som sker online? Hvis dit barn bliver mobbet eller mobber andre over Facebook, kan du få specifikke råd i Særligt om Facebook.