Red Barnets hjemmeskole

til forældre

Hvorfor ikke lade dine børn få en pause fra de gængse læremidler ved at bruge Red Barnet Skole?
På denne side tilbyder vi nogle forløb, der inddrager børnene i refleksion og handling. Og du behøver ikke som forælder at være fuldtidsansat lærer, der guider børnene igennem fra A – Z. Dog anbefaler vi, at du giver dem en kort introduktion, hvorefter de selv kan gå i gang. Forløbene er inddelt i aldersgrupper, så du frit kan vælge de forløb, der giver bedst mening for dit barn.

God fornøjelse.

Alderstrin: 6-9 år

Børns rettigheder
Mange børn ved desværre ikke, at de har rettigheder. Med forløbet Alle børn får dine børn en introduktion til børnerettighederne med en kort film om at bestemme over sin egen krop. I billedserien Hvad tænker og siger børnene kan de sætte ord på forskellige situationer, tanker og handlinger. Lad dem afprøve quizzen i forlængelse af billedserien.

Digital trivsel og tryghed
Dine første venner på nettet. 
Det er aldrig for tidligt at lære at blive en god ven på nettet. Lad dine børn se filmen i forløbet Dine første venner på nettet og bed dem huske de tilhørende regler om at være en god ven. I den tilhørende quiz skal de tage stilling til egne handlinger.

Alderstrin: 10-12 år

Når børn flygter fra krig
Til alle os handler om børn, der er kommet til Danmark pga. krig i deres hjemlande. Med korte portrætfilm kan dine børn få indblik i, hvad det vil sige at være et barn på flugt. Se også filmen om at savne og bed dem om at skrive, hvad de ville savne mest ved Danmark, hvis de skulle flytte til et andet land.

Digital trivsel og tryghed
Venskaber og følelser online. 
Med dette forløb er dine børn måske på hjemmebane. Og så alligevel ikke. For når vi skriver på nettet, kan der let opstå misforståelser med dårlige beskeder. Forløbet Venskaber og følelser online sætter dine børn i forskellige situationer, hvor de skal tage stilling til videre handling. De bliver bekendte med konflikthåndtering og rustes til at blive bedre til at kommunikere og undgå misforståelser på nettet.

Alderstrin: 13-16 år

Når børn flygter fra krig
Når krigen ændrer alt...
Mød nogle af de mange børn, der er kommet til Danmark på grund af krig i hjemlandet. I forløbet Til alle os kan dine børn se portrætfilm og høre nyankomne børn og unge fortælle deres historie og om deres møde med Danmark. De får mulighed for at skrive portrætter, læserbreve og udtrykke holdninger til emnet.

Digital trivsel og tryghed
Kontrol over dine digitale spor.
Mon dine børn tænker over, hvad de efterlader sig af spor, når de surfer rundt på nettet? Kontrol over dine digitale spor handler om at reflektere over sin færden på nettet, og hvordan dine børn kan sikre, at de ikke efterlader noget, som andre kan se og kopiere.