Ensomhed under corona

Når du står i klassen

1. Afspil videoen i klassen

Obs:
Før du afspiller videoen, så sørg for at sætte en tydelig ramme, ved at fortælle eleverne, at de om lidt, når de har set den lille introvideo skal svare anonymt på nogle spørgsmål.

Sig også, at I bagefter skal tale om temaet i klassen, og de skal huske, at det ikke må blive for personligt, så det er okay for alle at deltage.


2. Lad eleverne svare på spørgsmålene

Obs:
Læs spørgsmålene igennem før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, hvilke spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på.

Bemærk at spørgsmål, der er markeret med Red Barnets logo, er spørgsmål, som ikke bliver offentliggjort sammen med resten af klassens resultater, fordi de kan være for sårbare at udstille i plenum. 

 

Spørgsmål i målingen: 

 

Hvor ofte taler du med andre om, hvordan nedlukningen påvirker dig? 

Har du savnet at være sammen med klassen under coronaen? 

Tror du, at der er nogen her i klassen, der føler sig ensomme?  
 
Har du prøvet at føle dig ensom under corona-nedlukningerne?   

Hvornår har du følt dig MINDST ensom under corona? 

Hvis du i en periode følte dig meget ensom, hvem ville du så fortælle det til? 

Hvis du vidste, at en klassekammerat var ensom, hvad ville du så gøre? 

 

3.  Gennemgå og diskutér klassens svar 

Når I har gennemført undersøgelsen, vil I kunne se nogle af klassens svar på smartboardet. Svarene er sat grafisk op og eleverne er helt anonyme. Alligevel kan emnet stadigt være følsomt for en del elever. Vi foreslår, at I taler om svarene ud fra vores refleksionsspørgsmål til temaet: 
 
Hvad betyder det at være ensom? 
Hvad kan skolen gøre for at undgå, at elever føler sig ensomme, både i skolen og under fjernundervisning? 
Undersøgelser viser, at nogle børn og unge føler sig ensomme, selvom de har venner. Hvad tænker I om det? 

Red Barnet har flere forskellige undervisningsforløb om børn og unges rettigheder, trivsel og fællesskab. Hvis I har lyst til at arbejde videre, så tjek vores temaer ud her:

Mobningens ABC 

Deshame-undervisningsmateriale 

Min skole - Min ven 

Sårbart tema

Denne undersøgelse kan være sårbar for elever, der ikke har så mange venner. Derfor bør du på forhånd læse vejledningen igennem, så du er godt klædt på, hvis nogen af dine elever bliver påvirket af at deltage. 

Vær opmærksom på, at elever let kan føle sig udstillet, hvis klassesamtalen bliver for personlig. Det er derfor vigtigt, at du ikke presser nogen til at deltage i samtalen, hvis de trækker sig.  

Vigtigt at samle op

Hvis du oplever, at en eller flere elever trækker sig eller på anden måde reagerer følelsesmæssigt, mens I arbejder med Børnebarometeret  er det vigtigt at følge op med en personlig samtale, så snart det er muligt.  

Sørg for at samtalen foregår et roligt og hyggeligt sted, hvor I ikke risikerer at blive afbrudt, så eleven føler sig så godt tilpas som muligt  

Du kan fx indlede en samtale med at sige, at du fik fornemmelsen af, at eleven ikke syntes, det var så rart da I arbejdede med børnebarometeret og spørge om du opfattede det rigtigt. 

Giv derefter eleven god tid til at fortælle om sin oplevelse af situationen spørg ind til, om der er noget eleven gerne vil have din eller andre voksnes hjælp til  

Hvis du vurderer, at du skal involvere elevens forældre, så husk at fortælle eleven, at du vil kontakte dem, og så vidt muligt også, hvad du vil sige til dem. Du kan evt. spørge eleven om han/ hun gerne har et ønske om, hvem af dem, du skal ringe til, og om han/ hun gerne vil have, at I ringer med det samme,  I alle tre kan få talt om, hvad der nu skal ske.  

Information af forældre

Det er op til dig som lærer, hvor meget du ønsker at inddrage forældrene, men vi anbefaler, at du som minimum informerer dem om, at I har benyttet Børnebarometeret, som afsæt til en samtale i klassen. Du kan evt. bruge denne korte beskrivelse: 
 

Bud på kort forældreinfo: 

Vi har i dag bl.a. arbejdet med ’Børnebarometeret´der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en kort række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymtNår alle har svaretdanner målingen udgangspunkt for en fælles samtale i klassenFor nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går for tæt på de enkelte elevers svar. Hvis du vil vide mere om Børnebarometeret- så læs mere her: redbarnet.dk/boernebarometret