Genstart fællesskabet

Fokusord

fællesskaber, trivsel

Genstart fællesskabet

https://redbarnet.dk/boernebarometret/aktuelle-maalinger/genstart-faellesskabet/
Til underviseren

Antal lektioner

1

Målgruppe

mellemtrin udskoling

Typer af aktiviteter

Dialog

I skal bruge

tablet, mobil

Undervisningsvejledning

Om målingen

I denne måling sætter vi fokus på elevernes oplevelse af skoleåret 2020/2021, fællesskabet i klassen samt på elevinddragelse.

Elevernes svar vil, ud over den samtale I har i klassen, også blive brugt som input til den kommende Trivselsdag ’Genstart fællesskabet - sæt spot på det kommende skoleår’ den 26. august.

I den røde boks til højre finder du en vejledning med tips til afviklingen i klassen. 

Trin for trin

Før du står i klassen:
1. Brug den røde boks i øverste højre hjørne til din forberedelse.

Når du står i klassen:
1. Tryk start og bed dine elever om at logge på barometer.redbarnet.dk 
2. Bed eleverne indtaste ikon-koden 
3. Afspil videoen i klassen
4. Lad eleverne svare på spørgsmålene
5. Gennemgå og diskutér klassens svar

 I boksen til højre er en vejledning, der giver flere tips til afviklingen i klassen. 

Anbefalinger fra Red Barnets skoletjeneste

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v