Værd at vide om Børnebarometeret

Tak for din interesse i Red Barnets Børnebarometer - med jeres hjælp giver vi landets børn og unge en aktiv og stærk stemme!  

Børnebarometeret er en digital løsning, hvor Red Barnet kan oprette målinger med spørgsmål, som eleverne kan svare på. Målingerne er koblet til vores materialer, forløb og events og skal sikre viden og perspektiver direkte fra børn og unge om aktuelle samfundstemaer og trivselsspørgsmål.  

Børnebarometeret er udformet som et interaktivt dialog- og måleredskab, der giver input til og kan bruges direkte i undervisningen, ved at klassen kan se resultatet af deres svar med det samme.  

Børnebarometeret giver desuden Red Barnet - gennem anonymiserede data - mulighed for at sikre, at børn og unges stemme gør sig gældende i den offentlige og politiske debat, og at børn og unge derved har indflydelse på problemstillinger, som vedrører deres liv og hverdag – det være sig globalt, nationalt og lokalt. Resultaterne vil desuden også bidrage til at præge udviklingen af nye materialer.  

For at tage barometeret i brug kræver det blot, at du og eleverne har uni-login, at I er på nettet og at eleverne har mobiler eller tablets til rådighed.  

Til hver måling vil der være en kort underviservejledning, som du bør læse, inden du går i gang med at bruge målingen i undervisningsforløbet.  

Information til Forældre

Vi anbefaler, at du informerer forældrene om, at I  benytter eller har benyttet Børnebarometeret som afsæt for en klassedialog. Du kan eventuelt bruge denne korte beskrivelse:  
 

Vi har i dag blandt andet arbejdet med Børnebarometeret, der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymt. Når alle har svaret, danner resultaterne udgangspunkt for en fælles samtale i klassen. 

For nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går tæt på de enkelte elevers svar. Vil du vide mere om Børnebarometeret, kan du læse mere her: redbarnet.dk/boernebarometeret