Trivselsdagen 2023

Inden målingen

Læs spørgsmålene igennem, før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, om der er spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på. Denne undersøgelse kan være sårbar for elever, der måske står udenfor klassens fællesskab eller på anden vis, har det svært. Vær derfor opmærksom på, hvordan eleverne reagerer, og stil dig til rådighed for en snak efterfølgende. Sørg for at sætte en tydelig ramme ved at fortælle eleverne, at de om lidt skal svare anonymt på nogle spørgsmål, som I bagefter skal tale om i klassen.        

Dem finder du herunder. Du kan med fordel printe siden, så du har dem til gennemgangen efterfølgende. 

Dialog og refleksionsspørgsmål

Når alle har svaret, skal I tale om temaet i klassen. I vil kunne se klassens samlede besvarelse pålærens skærm, når alle har svaret. Svarene er sat grafisk op, og eleverne er helt anonyme. Det er vigtigt at huske, at den efterfølgende samtale ikke må blive personlig, så det er okay for alle at deltage. Vi anbefaler, at du altid samler op på klassens svar til sidst – fx ved at bruge vores forslag til dialogspørgsmål til hvert enkelt spørgsmål og de efterfølgende refleksionsspørgsmål. 

Dialogspørgsmål til gennemgang af besvarelserne

Du kan inddrage alle eller nogle af følgende spørgsmål i klassens gennemgang.   

1. Hvor meget taler I om trivsel i klassen?

 • Synes I, at det er vigtigt, at vi taler om trivslen i klassen?  
 • Hvordan kan vi sørge for at få talt om det jævnligt? 


2. Oplever du, at alle er en del af fællesskabet i klassen?

 • Hvad er kendetegnende ved vores klassefællesskab? 
 • Hvordan kan man hjælpe andre til at være en del af klassefællesskabet?  


3. Oplever du, at I har et godt fællesskab i klassen?

 • Hvornår synes I, at vores fællesskab er godt?  


4. Hvor enig er du i udsagnet: Alle i klassen kan være sig selv, når vi er sammen?

 • Hvorfor tror I, det er sådan?  
 • Hvad vil det sige for jer, at man kan være sig selv?  


5. Hvordan har klassens trivsel ændret sig i løbet af det sidste år?

 • Hvorfor tror I, det er sådan? 
 • Tror I der er andre ting, der også har gjort at klassen har ændret sig?  


6. Er I gode til at hjælpe og støtte hinanden i klassen, når der er en kammerat, der er ked af det/ikke trives?

 • Hvordan kan man hjælpe en klassekammerat, der ikke har det så godt?  
 • Hvad kan gøre det svært at hjælpe en klassekammerat?  


7. Hvad har du brug for, hvis du har det svært i klassen?  

 • Det er meget forskelligt, hvordan man gerne vil hjælpes. Hvordan synes I, at vi i klassen skal hjælpe hinanden? 


8. Hvilken af disse sætninger synes du passer bedst på jeres klasse?

 • Hvad synes I om den måde vi taler sammen klassen? 
 • Hvordan kunne I godt tænke jer, at vi taler til hinanden i klassen? 
 • Er der forskel på hvordan I taler med jeres venner, klassekammerater og lærere?  

9.  Hvem kan du bedst lide at være sammen med i frikvartererne? 

 • Betyder det noget for jeres dag, hvordan frikvartererne er, hvis ja, hvad?  

10.  Hvilke aktiviteter kan du bedst lide at lave i frikvartererne? 

 • Hvilke aktiviteter ville I ønske var i frikvartererne?  
   

Derudover foreslår vi, at du bruger tid på at spørge ind til, hvorfor eleverne har svaret, som de har. Derefter kan I tale videre om temaerne ud fra vores refleksionsspørgsmål.   

Reflektionsspørgsmål efter gennemgang af spørgsmål

 • Hvad skal der til for at I trives i klassen? 
 • Hvorfor tror I, at det er vigtigt at være en del af et fællesskab? 
 • Er der nogle fællesskaber der er vigtige end andre? - hvorfor?