Trivselsdagen 2023

Fokusord

Fællesskab, trivsel

Trivselsdagen 2023

https://redbarnet.dk/boernebarometeret/resultater-fra-tidligere-maalinger/trivselsdagen-2023-afsluttet/
Til underviseren

Antal lektioner

1

Målgruppe

Mellemtrin, Udskoling

Typer af aktiviteter

Diskussion

I skal bruge

tablet, mobil

Undervisningsvejledning

Om målingen

I denne måling sætter vi fokus på klassefællesskab og trivsel. I kan bruge målingen til at starte en dialog i klassen omkring trivsel og hvordan man sammen kan hjælpe hinanden til at have det godt i klassen.

Vanen tro markerer Red Barnet Skolernes Trivselsdag med program, materialer og børnebarometermåling. Vi håber som altid, at I vil starte jeres dag med Børnebarometer-målingen, hvor vi sætter fokus på klassens generelle trivsel og fællesskab.

Målingen indeholder i alt 10 spørgsmål, og henvender sig til mellemtrin-og udskolingselever. Eleverne svarer anonymt på spørgsmålene undervejs, men I får til slut et fælles overblik over svarerne for klassen. Som noget nyt har vi lavet en række dialog- og refleksionsspørgsmål, som I kan bruge når I kigger på hvordan klassen har svaret, og som vi håber kan guide jer til en god dialog omkring klassens generelle trivsel og hvad I vil gøre mere af fremover.  

I vejledningen kan du læse hvad du skal være opmærksom på, når du bruger barometermålingen. Her finder I også både de spørgsmål som eleverne skal svare på samt dialogspørgsmål til at sætte gang i klassens snak om svarene. 

Se vores program og materialer til Skolernes Trivselsdag.

Opsamling

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v