Vejledning

Når du står i klassen

Obs:

Sørg for at sætte en tydelig ramme, ved at fortælle eleverne, at de om lidt, skal svare anonymt på nogle spørgsmål, som I bagefter skal tale om i klassen.  

Denne undersøgelse kan være sårbar for elever, der selv har oplevet noget ubehageligt på nettet. Vær derfor opmærksom på, hvordan eleverne reagerer, og stil dig til rådighed for en snak efterfølgende.   

Lad eleverne svare på spørgsmålene

Obs: 

Læs spørgsmålene igennem før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, om der er spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på. 

Når alle har svaret, skal I tale om temaet i klassen, og der er det vigtigt at huske, at det ikke må blive personligt, så det er okay for alle at deltage. Vi anbefaler, at du altid samler op på klassens svar til sidst – fx ved at bruge vores forslag til refleksionsspørgsmål. 

Spørgsmål i målingen

 1.  Hvor meget tid bruger du normalt om dagen på sociale medier, platforme eller spil, når du ikke har undervisning? Her skal du tænke på al den tid, du bruger på fx spil, Messenger, YouTube, SMS, Snapchat, TikTok og lignende (men ikke streaming)? 

 2. Tænk på den sidste uge. Hvordan har dit humør oftest været, når du har været online på sociale medier, platforme og spil? (vælg den smiley der passer bedst) ​

 3. Hvornår taler du med voksne fx forældre, lærere og pædagoger om, hvad du laver, når du er online på sociale medier, platforme og spil? 

 4. I hvor høj grad oplever du, at de voksne fx forældre, lærere og pædagoger forstår, hvad du laver online på sociale medier, platforme og spil? 

 5. I hvor høj grad oplever du, at de voksne fx forældre, lærere og pædagoger er nysgerrige på, hvad du laver online på sociale medier, platforme og spil? 

 6. I hvor høj grad oplever du, at de voksne fx forældre, lærere og pædagoger har talt med dig om god og sikker adfærd online?

 7. Hvad skal voksne være gode til, når de skal tale med børn og unge om deres digitale liv?​  

 8. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 42% af børn og unge i Danmark inden for det sidste år har haft ubehagelige oplevelser online. Hvis du oplevede noget ubehageligt og grænseoverskridende online, hvad ville du så gøre? 

 9. Undersøgelsen fra Red Barnet viser også, at kun 5% af de børn og unge, der har oplevet noget ubehageligt på nettet, har talt med en lærer eller pædagog på deres skole om det. Overrasker det resultat dig? 

 10. Hvorfor tror du, at der er så mange børn og unge, der ikke søger hjælp hos deres lærer eller pædagog, når de oplever noget ubehageligt online? 

Dialog og refleksionsspørgsmål

Når I har gennemført målingen, vil I kunne se klassens svar på lærens skærm. Svarene er sat grafisk op og eleverne er helt anonyme. Alligevel kan det måske stadigt være følsomt for en del elever. Vi foreslår, at I taler om svarene ud fra vores refleksionsspørgsmål til temaet 

 1. Hvad tror I, der skal til, for at børn og unge i højere grad vil søge hjælp og støtte hos de voksne omkring dem - fx lærer og pædagoger? 
 2. ​Hvad kunne fordelene være ved at tale med voksne om ubehagelige oplevelser online?​ 
 3. Hvad er det, som gør fællesskabet online godt? Og hvordan spiller det sammen med fællesskabet ansigt til ansigt? 
 4. Hvad skal vi være opmærksomme på, for at sikre den digitale trivsel fremadrettet?  

Når I har gennemført målingen og forhåbentlig fået en god dialog om børn og unges brug af digitale medier, så er det oplagt at komme et spadestik dybere. I kan arbejde videre med undervisningsmaterialer under vores temaside ’Sikker på Nettet’ efter I har afviklet målingen.  

Materialerne er til Sikker på nettet er tilpasset trin.