Genstart fællesskabet

Når du står i klassen

Afspil videoen i klassen

Obs:
Før du afspiller videoen, så sørg for at sætte en tydelig ramme, ved at fortælle eleverne, at de om lidt, når de har set den lille introvideo fra Red Barnet, skal svare anonymt på nogle spørgsmål, som I bagefter skal tale om i klassen. Husk at nævne, at enkelte spørgsmål for nogen kan være følsomme at svare på og derfor vil svarene på disse spørgsmål ikke blive vist, når I til sidst samler op i fællesskab. (Det fremgår af listen med spørgsmål nedenfor, hvilke spørgsmål, vi anser for at være sårbare at besvare). 

Lad eleverne svare på spørgsmålene

Obs:
Læs spørgsmålene igennem før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, om der er spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på.

Bemærk, at spørgsmål, der er markeret med Red Barnets logo, ikke bliver offentliggjort sammen med resten af klassens resultater, fordi de kan være for sårbare at udstille i plenum.  

Spørgsmål i målingen

Se tilbage på dette skoleår… -Hvordan synes du, skoleåret har været på en skala fra 1-5?

Hvad var det bedste ved skoleåret?

Hvad var det værste ved skoleåret?

Synes du, at jeres sammenhold i klassen er blevet bedre eller dårligere i dette skoleår?

Er du glad for din klasse?  

Tror du, at nogen i klassen føler sig udenfor?  

Er du med til at bestemme, hvad I laver i skolen?

Hvor vigtigt er det for dig at være med til at bestemme i skolen?

Hvor tit bruger lærerne dine og de andre elevers ideer i undervisningen?

Hvad vil du gerne være med til at bestemme i skolen?
 

Gennemgå og diskutér klassens svar 
Når I har gennemført undersøgelsen, vil I kunne se de fleste af klassens svar på smartboardet. Svarene er sat grafisk op og eleverne er helt anonyme. Alligevel kan det måske stadigt være følsomt for en del elever. Vi foreslår, at I taler om svarene ud fra vores refleksionsspørgsmål til temaet: 

Hvordan er det at se, hvordan de andre i klassen har svaret?

Hvad kan I gøre for at styrke sammenholdet i jeres klasse hen over sommeren og i det kommende skoleår?

Hvad har I mulighed for at være med til at bestemme? - Og hvordan kan I bedst påvirke skolen til at lytte til jeres ideer?

 

Anbefalinger fra Red Barnets Skoletjeneste
Red Barnet har flere forskellige undervisningsforløb om børn og unges rettigheder, trivsel og fællesskab. Hvis I har lyst til at arbejde videre, så tjek vores temaer ud her:

Corona-skygger 

Mobningens ABC

Deshame

Information af forældre

Det er op til dig som lærer, hvor meget du ønsker at inddrage forældrene, men vi anbefaler, at du som minimum informerer dem om, at I har benyttet Børnebarometeret, som afsæt til en samtale i klassen. Du kan evt. bruge denne korte beskrivelse: 
 

Bud på kort forældreinfo: 

Vi har i dag bl.a. arbejdet med ’Børnebarometeret´der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en kort række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymtNår alle har svaretdanner målingen udgangspunkt for en fælles samtale i klassenFor nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går for tæt på de enkelte elevers svar. Hvis du vil vide mere om Børnebarometeret- så læs mere her: redbarnet.dk/boernebarometret