Genstart fællesskabet

Fokusord

fællesskaber, trivsel

Genstart fællesskabet

https://redbarnet.dk/boernebarometeret/resultater-fra-tidligere-maalinger/genstart-faellesskabet-afsluttet/
Til underviseren

Antal lektioner

1

Målgruppe

mellemtrin udskoling

Typer af aktiviteter

Dialog

I skal bruge

tablet, mobil

Om målingen

I denne måling sætter vi fokus på elevernes oplevelse af skoleåret 2020/2021, fællesskabet i klassen samt på elevinddragelse.

Elevernes svar vil, ud over den samtale I har i klassen, også blive brugt som input til den kommende Trivselsdag ’Genstart fællesskabet - sæt spot på det kommende skoleår’ den 26. august.

I den røde boks til højre finder du en vejledning med tips til afviklingen i klassen. 

Opsamling

 

Se resultager fra Red Barnets barometermåling uge 23-25 og 32 2021.

Genstart Fællesksabet - resultater fra Børnebarometermåling

Se pressemeddelelse om Genstart Fællesskabet, som blev udsendt i forbindelse med temadagen den 26. august 2021.

Anbefalinger fra Red Barnets skoletjeneste

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v