Børnerettighedsdag 2022

Inden målingen

Læs spørgsmålene igennem, før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af, om der er spørgsmål, der kan være ekstra følsomme for nogle elever at svare på.  Denne undersøgelse kan være sårbar for elever, der selv har måtte flygte. Vær derfor opmærksom på, hvordan eleverne reagerer, og stil dig til rådighed for en snak efterfølgende. Sørg for at sætte en tydelig ramme ved at fortælle eleverne, at de om lidt skal svare anonymt på nogle spørgsmål, som I bagefter skal tale om i klassen.     

Lad eleverne svare på spørgsmålene

Når alle har svaret, skal I tale om temaet i klassen. Der er det vigtigt at huske, at det ikke må blive personligt, så det er okay for alle at deltage. Vi anbefaler, at du altid samler op på klassens svar til sidst – fx ved at bruge vores forslag til refleksionsspørgsmål. 

Dialog og refleksionsspørgsmål

Når I har gennemført målingen, vil I kunne se klassens svar på lærens skærm. Svarene er sat grafisk op, og eleverne er helt anonyme. Alligevel kan det måske stadigt være følsomt for en del elever. Vi foreslår, at I bruger tid på at spørge ind til, hvorfor eleverne har svaret, som de har. Derefter kan I tale videre om temaerne ud fra vores refleksionsspørgsmål.  

Når I har gennemført målingen og forhåbentlig fået en god dialog i klassen, så er det oplagt at komme et spadestik dybere. I kan arbejde videre med vores undervisningsmaterialer til dagen, enten 'Forskellige sammen' eller  'Til alle os'. Se mere på Børnerettighedsdag 2022. 

Information til forældre

Vi anbefaler, at du informerer forældrene om, at I benytter eller har benyttet Børnebarometeret som afsæt for en klassedialog. Du kan eventuelt bruge denne korte beskrivelse: 

Vi har i dag blandt andet  arbejdet med Børnebarometeret, der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymt. Når alle har svaret, danner resultaterne udgangspunkt for en fælles samtale i klassen. For nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går tæt på de enkelte elevers svar. 

Vil du vide mere om Børnebarometeret, kan du læse mere her: redbarnet.dk/boernebarometeret