Børnebarometeret

Undervisningsvejledning - børnerettighedsdagen 2023

Inden målingen

Læs spørgsmålene igennem, før du gennemfører målingen i klassen, så du kan danne dig et indtryk af spørgsmålene på forhånd. Du finder spørgsmålene i afsnittet herunder. Vær opmærksom på, om der er spørgsmål, der er følsomme for nogle elever at svare på.  

Denne måling handler om kendskab, betydning og handlerum i forhold til børns rettigheder. Sørg for at sætte en tydelig ramme ved at fortælle eleverne, at de om lidt skal svare anonymt på nogle spørgsmål, som I bagefter skal tale om i klassen.Vær altid opmærksom på, hvordan eleverne reagerer, og stil dig til rådighed for en snak bagefter.  

Barometer-, dialog- og refleksionsspørgsmål 

Når alle har svaret, kan I se klassens samlede besvarelse pålærens skærm. Svarene er sat grafisk op,og eleverne er anonyme. Det er vigtigt at huske, at den efterfølgende samtale ikke må blive personlig, så det er okay for alle at deltage. Vi anbefaler, at du altid samler op på klassens svar til sidst – fx ved at bruge vores forslag til dialogspørgsmål til hvert enkelt spørgsmål og de efterfølgende refleksionsspørgsmål.  

Spørgsmål og dialogspørgsmål til gennemgang af besvarelserne:  

Du kan inddrage alle eller nogle af dialogspørgsmålene i klassens gennemgang.    

Spørgsmål 1: Jeg har hørt om børns rettigheder
Dialogspørgsmål: Kan I komme i tanke om nogle rettigheder?  

Spørgsmål 2: Jeg synes, at det er vigtigt, at børn har rettigheder
Dialogspørgsmål: Synes I, at rettigheder er vigtige at snakke om i klassen og hvorfor? Og hvis ikke, hvorfor så? 

Spørgsmål 3: Jeg tror, at de voksne omkring mig synes, at børns rettigheder er vigtige
Dialogspørgsmål: Er det vigtigt, at voksne har fokus på børns rettigheder? (Artikel 12: Respekt for børns mening)   

Spørgsmål 4: Tror du, at alle i klassen føler, at de kan være sig selv, når I er sammen?
Dialogspørgsmål: Hvorfor er det vigtigt, at klassen er et sted, hvor man kan være sig selv? (Artikel 2: Man må ikke diskriminere og artikel 30: Kultur, sprog og religion)   

Spørgsmål 5: Synes du, at det er vigtigt, at drenge, piger og andre køn bliver behandlet lige af voksne?
Dialogspørgsmål: Hvad betyder det, at alle børn er lige meget værd? (Artikel 2: Man må ikke diskriminere)   

Spørgsmål 6: Respekterer I hinanden i klassen, hvis der er nogen, der siger fra over for noget, de ikke bryder sig om?
Dialogspørgsmål: Hvordan kan det føles, når man mærker respekt fra andre?   

Spørgsmål 7: Har du oplevet, at dine forældre eller andre voksne deler ting om dig på sociale medier uden at spørge dig?
Dialogspørgsmål: Hvorfor bør forældre spørge deres børn om lov til at dele noget om dem? (Artikel 16: Beskyttelse af privatliv) 

Spørgsmål 8: Kan det være svært for dig at sige hvad du mener i klassen, fordi du er i tvivl om, hvordan andre vil reagere?
Dialogspørgsmål: Hvordan kan det være gavnligt at reagere, når andre fortæller noget, man ikke er enig i? (Artikel 14: Tanke- og religionsfrihed) 

Spørgsmål 9: Synes du, at det er vigtigt, at der bliver lyttet til børn, når der skal tages beslutninger, der omhandler dem?
Dialogspørgsmål: Hvad skal der til for, at man føler, at man bliver lyttet til? (Artikel 12: Respekt for børns mening) 

Til slut kan I runde barometerspørgsmålene af med refleksionsspørgsmål. De fremgår til slut i barometeret og du kan se dem nedenfor.    

 

Reflektionsspørgsmål efter gennemgang af spørgsmål  

Hvad kan voksne gøre for at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt?

Hvad kan vi som klasse gøre for at blive bedre til at lytte og respektere hinandens meninger?

Hvilke muligheder har I for at være med til at bestemme i skolen? Og hvordan kan I bedst få skolen til at lytte til jeres ideer?   

 

Guide til afvikling i klassen 

1. Start målingen via startknappen. Log ind med dit uni-login, som bringer dig til startsiden.
2.
Lad eleverne gå ind på barometer.redbarnet.dk. Her skal de logge på med deres uni-login og den rumkode (de 6 symboler), der står på din startside. 
3. Når du kan se, at eleverne er klar (antal ses midt på skærmen), trykker du start.  
4. Afspil videoen i klassen. 
5. Lad eleverne svare på spørgsmålene.
6. Gennemgå og diskutér klassens svar.
7. Udfoldemnet via undervisningsmaterialerne fra Børnerettighedsdagen på Red Barnets skolesite. 

Se forsiden for Børnerettighedsdagen barometermåling 2023.