Børnebarometeret

Børnerettighedsdagen 2023

Børnebarometer til børnerettighedsdagen  

Børnerettighedsdagen markerer vigtigheden af, at alle børn har rettigheder, uanset hvor de befinder sig, og hvem de er. Dagen giver skolerne mulighed for at udforske og diskutere børns rettigheder i forhold til nutidens store tendenser og børn og unges egen hverdag. Og selvfølgelig skal børn og unge selv på banen med deres stemme og mening. Brug derfor denne måling som en del af dagens program. 

Om målingen

Denne måling sætter fokus på kendskab til børns rettigheder, men også hvilken betydning både børn, unge og voksne giver rettighederne, og hvordan de bliver omsat til handlinger i hverdagen.  Spørgsmålene er udviklet sammen med børn og unge. Målingen indeholder 10 spørgsmål og en række tilhørerende refleksionsspørgsmål, som kan bidrage til dialogen i klassen.   

Brug Børnebarometeret som et spændende og engagerende afsæt for dagen, hvor eleverne bliver inddraget og får deres stemmer frem. På Børnerettighedsdagens hjemmeside kan I finde en masse nye undervisningsmaterialer, som falder i god tråd med spørgsmålene fra barometeret. Læs mere på Red Barnets skolesite.

Før du står i klassen

1. Se videoen om børnebarometeret på redbarnet.dk/boernebarometeret/
2. Læs undervisningsvejledningen igennem, som du finder nedenfor

3. Prøv at åbne målingen via startknappen nedenfor samt dit Uni-login og klik dig igennem spørgsmålene. Det kan du gøre uden elevbesvarelser. 

Undervisningsvejledning

Her er undervisningsvejledningen. Den indeholder en guide og gode råd til afvikling af børnebarometeret i din undervisning. Du kan printe vejledning, og tage den med, når I skal bruge barometeret.

FØLG BESVARELSER FRA HELE LANDET 

Er du nysgerrig på, hvordan landets øvrige elever har svaret på barometermålingen, så klik hér. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at overblikket er foreløbigt og løbende bliver opdateret i takt med, at nye besvarelser kommer ind. Det endelige overblik kender vi først, når den sidste besvarelse er kommet ind. 

Øverst i overblikket kan du se, hvordan eleverne fordeler sig aldersmæssigt, hvilket er et vigtig parameter at have for øje, hvis I vil sammenholde denne opsamling med klassens resultater, da målingen har været brugt af både mellemtrins- og udskolingselever.

INFORMATION TIL FORÆLDRE  

Det erop til dig som lærer at beslutte, hvormeget duønsker atinddrage forældrene, men vi anbefaler, at du som minimum informerer dem om, at Ihar benyttet Børnebarometeret, som afsæt til en samtale i klassen.Du kan evt. bruge denne kortebeskrivelse: 
 

Bud på kort forældreinfo: 
Vi hari dagbl.a.arbejdetmed’Børnebarometeret´,dereret samtaleværktøjudviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt ienkort række spørgsmålindenfor et bestemt tema, som elevernebesvareranonymt.Nåralle har svaret,dannerbesvarelserneudgangspunkt forenfællessamtalei klassen.

Fornogle elever kandetvære sårbart at tale omfølsomme emner i klassen, såmaterialet læggermed en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går for tæt på de enkelte elevers svar.Hvis du vil videmere om Børnebarometeret- så læs mere her:redbarnet.dk/boernebarometret.  

Kontakt Red Barnet  

Har du spørgsmål til Red Barnets børnebarometer, ris og ros, eller kunne du og din klasse have lyst til at arbejde sammen med Red Barnet om at udvikle Red Barnets børnebarometer, så kontakt [email protected]