Trivselsdagen 2023

Fokusord

Fællesskab, trivsel

Trivselsdagen 2023

https://redbarnet.dk/boernebarometeret/aktuelle-maalinger/trivselsdagen-2023/
Til underviseren

Antal lektioner

1

Målgruppe

Mellemtrin, Udskoling

Typer af aktiviteter

Diskussion

I skal bruge

tablet, mobil

Undervisningsvejledning

Om målingen

I denne måling sætter vi fokus på klassefællesskab og trivsel. I kan bruge målingen til at starte en dialog i klassen omkring trivsel og hvordan man sammen kan hjælpe hinanden til at have det godt i klassen.

Vanen tro markerer Red Barnet Skolernes Trivselsdag med program, materialer og børnebarometermåling. Vi håber som altid, at I vil starte jeres dag med Børnebarometer-målingen, hvor vi sætter fokus på klassens generelle trivsel og fællesskab.

Målingen indeholder i alt 10 spørgsmål, og henvender sig til mellemtrin-og udskolingselever. Eleverne svarer anonymt på spørgsmålene undervejs, men I får til slut et fælles overblik over svarerne for klassen. Som noget nyt har vi lavet en række dialog- og refleksionsspørgsmål, som I kan bruge når I kigger på hvordan klassen har svaret, og som vi håber kan guide jer til en god dialog omkring klassens generelle trivsel og hvad I vil gøre mere af fremover.  

I vejledningen kan du læse hvad du skal være opmærksom på, når du bruger barometermålingen. Her finder I også både de spørgsmål som eleverne skal svare på samt dialogspørgsmål til at sætte gang i klassens snak om svarene. 

Se vores program og materialer til Skolernes Trivselsdag.

Trin for trin

Før du står i klassen/når du forbereder dig: 

1. Se videoen om børnebarometeret, som du finder på Børnebarometerets hjemmeside.
2. Læs vejledningen igennem. Det kan være en idé at printe denne ud, da dialogspørgsmålene ligger heri.
3. Prøv at åbne målingen via startknappen nedenfor med dit Uni-login og klik dig igennem spørgsmålene. Det kan du sagtens gøre uden elevbesvarelser.  

Når du står i klassen:  

1. Start målingen via startknappen nedenfor med dit Uni-login. 
2. Lad eleverne gå ind på barometer.redbarnet.dk. Her skal de logge på med deres uni-login og den rumkode (de 6 symboler), der står på din startside. 
3. Når du kan se, at eleverne er klar (du kan se antal elever, som er klar, midt på skærmen), trykker du start.  
4. Afspil videoen for klassen. 
5. Lad eleverne svare på spørgsmålene. På mellemtrin kan der være behov for hjælp til at læse spørgsmålene højt 
6. Gennemgå og diskutér klassens svar. Til hvert spørgsmål er der lavet dialogspørgsmål som du finder i vejledningen og til sidst er der formuleret nogle mere generelle refleksionsspørgsmål, som du kan bruge i gennemgangen.
 

Hvis du vil gemme klassens resultater:  

Ønsker du at gemme klassens opsummeringsrapport, så du kan dele den eller se den igen senere, kan du gøre det på den sidste side.

1. TrykSe og gem opsummering’  Derefter tryk på den grønne nap 'kopier link til udklipsholder' og del linket med dem du ønsker.
2. 
Alternativt kan du trykke på den blå knap øverst til højre udskriv opsummering eller gøre siden til en favorit ved at tilføje siden som bogmærke. 

 

Følg resultaterne fra hele landet

Er du nysgerrig på, hvordan landets øvrige elever har svaret på barometermålingen? 

Se landsoverblikket her.

Det er vigtigt at bemærke, at overblikket er foreløbigt og opdateres løbende, som nye besvarelser kommer ind. De endelige overblik kendes først, når den sidste besvarelse er kommet ind. 

Øverst i overblikket kan du se, hvordan eleverne fordeler sig aldersmæssigt, hvilket er en vigtig parameter at have for øje, hvis I vil sammenholde denne opsamling med klassens resultater, da målingen har været brugt af både mellemtrins- og udskolingselever.

Når vi har den endelige opsamling klar, sender vi denne ud til alle skoler, der er tilmeldt børnerettighedsdagen. Hvis du ikke er tilmeldt børnerettighedsdagen, men ønsker at få opsamlingen tilsendt, send da en mail til analyse@redbarnet.dk.

Spørgsmål i målingen

1. Hvor meget taler I om trivslen i klassen? 
2. Oplever du, at alle er en del af fællesskabet i klassen?   
3. Oplever du, at I har et godt fællesskab i klassen?
4. Hvor enig er du i udsagnet: Alle i klassen kan være sig selv, når vi er sammen?
5. Hvordan har klassens trivsel ændret sig i løbet af det sidste år?
6. Er I gode til at hjælpe og støtte hinanden i klassen, når der er en kammerat, der er ked af det/ikke trives?
7. Hvad har du brug for, hvis du har det svært i klassen?   
8. Hvilken af disse sætninger synes du passer bedst på jeres klasse? 
9. Hvem kan du bedst lide at være sammen med i frikvartererne?  
10. Hvilke aktiviteter kan du bedst lide at lave i frikvartererne?

INFORMATION TIL FORÆLDRE

Det er op til dig som lærer, hvor meget du ønsker at inddrage forældrene, men vi anbefaler, at du som minimum informerer dem om, at I har benyttet Børnebarometeret, som afsæt til en samtale i klassen. Du kan evt. bruge denne korte beskrivelse:   

Bud på kort forældreinfo:  
Vi har i dag bl.a. arbejdet med ’Børnebarometeret´, der er et samtaleværktøj udviklet af Red Barnet. Børnebarometeret tager udgangspunkt i en kort række spørgsmål inden for et bestemt tema, som eleverne besvarer anonymt. Når alle har svaret, danner besvarelserne udgangspunkt for en fælles samtale i klassen. For nogle elever, kan det være sårbart at tale om følsomme emner i klassen, så materialet lægger med en række refleksionsspørgsmål op til en mere generel snak – som ikke går for tæt på de enkelte elevers svar. Hvis du vil vide mere om Børnebarometeret - så læs mere her: redbarnet.dk/boernebarometret. 

Kontakt
Har du spørgsmål til Red Barnets børnebarometer, ris og ros eller kunne du og din klasse have lyst til at arbejde sammen med Red Barnet om at udvikle Red Barnets børnebarometer, så kontakt analyse@redbarnet.dk

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v