Du kan redde børn fanget i katastrofer

Foto: Rajan Zaveri/Red Barnet
Giv et bidrag nu
Millioner af børn har akut brug for mad, vand og behandling nu!
Tusindevis/millioner af børn har akut brug for mad, vand og behandling nu!

Så langt rækker din støtte for 400 kr.

  • icon
    Medicin
    Medicin til 40 syge børn i en uge

Katastrofen kan indtræffe når som helst
Vi ved, at de første døgn efter en naturkatastrofe er helt afgørende og kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor rykker vi ud med nødhjælp så hurtigt som muligt, når katastrofen rammer. Men det kan vi kun gøre med din hjælp. Når du støtter Red Barnet, gør du en forskel for børn, der har mistet alt. Du støtter desuden vores Børnekatastrofefond, der sikrer, at vi har ressourcer og økonomi til at rykke ud hvor katastrofen rammer og nøden er størst.

Det gør Red Barnet, når naturkatastrofen rammer
Det er altid en prioritet at kende til omfanget af en katastrofe, så vi ved præcis, hvad de børn og familier, der er blevet ramt, har brug for. Alligevel er der en række tiltag, som vi altid fokuserer på, når vi rykker ud.

Akut nødhjælp
Det er i de første døgn efter katastrofen er indtruffet, at vi især kan redde børneliv. Når børn er kommet til skade under et jordskælv, i forbindelse med store oversvømmelser, eller når en orkan har hærget, er der brug for akut nødhjælp til at mindske skadernes omfang.

Vi rykker for eksempel ud med medicin og behandling, mad og drikke og et trygt sted at sove, så børnene hurtigst muligt kan få den hjælp, de har allermest brug for.

Børnesikre områder
I kaosset efter en naturkatastrofe er børn særligt sårbare. Her er der ekstra stor risiko for, at børn bliver kidnappet, overfaldet eller ofre for trafficking. Derfor er det en topprioritet for os at skabe børnesikre områder, hvor børn i sikkerhed kan lege, lære og bearbejde de psykiske traumer, de har pådraget sig under katastrofen.

Skoler og genopbygning
Når en katastrofe har vendt op og ned på alting, er intet som før. Ofte er lokalsamfund ikke til at genkendt, og i mange tilfælde bliver skoler lagt ned. Vi ved, hvor vigtig skolegang er for børns udvikling, og derfor arbejder vi for at etablere midlertidige skoler i de berørte områder, så vi kan sikre børnene en god fremtid.

Vi har brug for din støtte! Dit bidrag kan være afgørende for, at vi kan nå frem til børnene og hjælpe dem bedst muligt med shelters, sundhedspakker, børnebeskyttede områder og midlertidige skoler.

Vores øvrige arbejde
Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og i resten af verden. Du kan støtte vores arbejde med at bekæmpe mobning, hjælpe børn på flugt, stoppe vold og overgreb mod børn og give en håndsrækning til børn, der lever i fattigdom i Danmark.

Foto: Gabriele François Casini / Red Barnet

Hvad gør Red Barnet, når naturkatastrofen rammer?

 

Akut Nødhjælp
De første døgn er helt afgørende, når en naturkatastrofe rammer. Det er her, at vi skal redde børneliv, når børn er kommet til skade under et jordskælv, i forbindelse med store oversvømmelser, eller når en orkan har hærget. 

Der er brug for akut nødhjælp i form af medicin og behandling, mad og drikke og et trygt sted at sove. 

Børnesikre områder
Vi ved, at i kaoset efter en naturkatastrofe er børn sårbare. Her bliver børn kidnappet og ofre for trafficking. Så det er en prioritet, at vi skaber børnesikre områder, hvor børn kan lege, lære og bearbejde de psykiske traumer, de har pådraget sig under katastrofen.

Skoler og genopbygning
Vi arbejder også for at få midlertidige skoler etableret, for vi ved, at det er vigtigt, at børn kommer tilbage i skole, for at sikre dem en god fremtid.

Vores øvrige arbejde
Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og i resten af verden. Du kan også støtte vores arbejde med at bekæmpe mobning, hjælpe børn på flugt, stoppe vold og overgreb mod børn og støtte børn der lever i fattigdom i Danmark

Foto: Guilhem Alandry/Red Barnet