Red Barnets landsmøde 2023

Vi glæder os til at se jer på Landsmødet den 28. og 29. oktober 2023. 

Hvert år holder Red Barnet Landsmøde for alle frivillige, og i år sætter vi fokus på temaet Børnefattigdom i Danmark og verden.

Udover at møde en masse andre frivillige kan du høre om, hvordan frivillige hver dag arbejder for at skabe lige muligheder for alle børn, og om hvordan Red Barnet arbejder politisk for at afskaffe børnefattigdom i Danmark og verden. Weekenden byder også på 12 workshops, som alle fokuserer på børnefattigdom og det frivillige arbejde.

Søndag formiddag kan du deltage på Repræsentantskabsmødet. Her kan du læse mere og finde materialer til mødet. 

Her kan du se Landsmødets fulde program og alle workshopbeskrivelser. Det er også her, du finder de praktiske informationer om weekenden.

Praktisk og tilmelding

Hvor: Hotel Nyborg Strand (Østerøvej 2, 5800 Nyborg).

Festmiddag og overnatning: Lørdag runder vi af med en festmiddag, og du har mulighed for at overnatte til søndag. Festmiddag og overnatning kræver deltagerbetaling.

Festmiddag: 220 kr.
Overnatning & festmiddag: 440-770 kr.

Her kan du tilmelde dig Landsmødet

Tilmeldingsfrist: 25. september kl. 9.00. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til [email protected].

Repræsentantskabsmøde 

I forbindelse med Landsmødet afholder Red Barnet den 29. oktober 2023 det årlige Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er Red Barnets øverste myndighed, som repræsenterer alle lokalforeningerne. Det er typisk din lokalforperson, der deltager i Repræsentantskabsmødet, men alle er velkomne til at deltage som observatører. Repræsentantskabsmødet foregår i år søndag formiddag kl. 09.45-12.15 (samtidig med Landsmødets workshops). 

Her kan du finde programmet for Repræsentantskabsmødet. 

Til Repræsentantskabsmødet er der poster på valg til Hovedbestyrelsen, Nationalt Udvalg og Internationalt Udvalg. Her kan du læse mere om arbejdet i Hovedbestyrelsen og udvalgene. Hvis du ønsker at stille op, kan du gøre det via dette opstillingsskema til Hovedbestyrelsen senest den 1. oktober 2023. 

Kontakt din lokalforperson eller ledelseskonsulent Maria Sparring på [email protected], hvis du har spørgsmål til Repræsentantskabsmødet.