SEKSUELLE OVERGEB OG DIGITALE MEDIER

 

Her på siden kan du læse om, hvad vi i Red Barnet forstår ved seksuelt overgrebsmateriale med børn og hvordan det digitale overgreb foregår. Du kan også læse om, hvad vi ved om ofrene, hvilke konsekvenser det har og hvad vi ved om, hvem der begår overgreb.

Til fagpersoner, der arbejder med børn og unge

Se vores undervisninsmaterialer om grooming til udskolingen på Red Barnets skole.

Træneren om seksuelle overgreb
Liv og vampyren - seksuelle overgreb i familien

Seksuelt overgrebsmateriale med børn

Vi benytter betegnelsen 'seksuelt overgrebsmateriale med børn' frem for 'pornografi med børn' eller 'børnepornografi' da disse er trivialiserende, i forhold til hvad materialet dækker over: dokumentation på seksuelle overgreb mod børn. Børn over hele verden bliver hver dag udsat for seksuelle overgreb. Nogle af disse overgreb bliver filmet eller fotograferet.

Den digitale billedteknologi og de omfattende muligheder for delinger på internettet har desværre gjort seksuelt overgrebsmateriale med børn til en stor og voksende industri. Bag hvert billede gemmer der sig et offer for seksuelle overgreb.

Hvordan foregår digitale seksuelle overgreb?

Vores digitale kommunikation og brugen af sociale medier har skabt nogle nye muligheder for at mennesker kan komme i kontakt med hinanden.

Disse kontaktmuligheder bliver desværre også brugt til seksuelle overgreb og krænkelser, som i en del tilfælde sker 'på nettet', det vil sige uden fysisk kontakt mellem offer og krænker. Men disse digitale overgreb kan have lige så store følgevirkninger som fysiske seksuelle overgreb.

Digitale overgreb på computer, tablet eller mobil kan være tilfældige grænseoverskridende henvendelser – for eksempel kan børn og unge blive spurgt af en fremmed chatter, om de har lyst til sex eller at få tilsendt uønskede nøgenbilleder. 

Overgrebene kan også ske som del af en længerevarende opbygning af et venskab på nettet – også kaldet grooming - hvor krænkeren til sidst får ofret til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter. 

I Red Barnet oplever vi også et stigende antal sager om børn og unge, som er blevet overtalt til at posere foran webcam – og efterfølgende fortryder det. Nogle oplever, at materialet bliver sendt videre på internettet, eller at de bliver brugt som afpresning til flere seksuelle krænkelser, eventuelt til et fysisk møde med krænkeren.

Hvem er ofrene for digitale seksuelle overgreb?

Drenge og piger i alle aldre og fra alle sociale lag kan blive ofre for digitale og seksuelle overgreb.  

Dog er der en tendens til, at teenagepiger er de mest udsatte, når det gælder seksuelle overgreb, der begynder med kontakt på nettet. Men der findes også tilfælde, hvor drenge er blevet manipuleret til seksuelle aktiviteter. 

Socialt svage børn, som måske mangler tryghed hjemmefra eller er ensomme, er i højere risiko for seksuelle overgreb. De er mere modtagelige over for den opmærksomhed og manipulation, som krænkeren bruger til at gøre overgrebet muligt. 

Langt fra alle sager når frem til myndighedernes kendskab, fordi mange ofre skammer sig over at være blevet narret af krænkeren og derfor ikke fortæller nogen om deres oplevelser.

Hvad er konsekvenserne af digitale seksuelle overgreb? 

Et seksuelt overgreb er, afhængigt af omfang og omstændighederne, traumatiserende i større eller mindre grad. 

Det handler i høj grad om ofrets oplevelse af at blive snydt, narret og bedraget, og det store brud på tilliden til andre mennesker, som følger med overgrebet. Overgreb er forbundet med skam og skyld, som gør det svært for ofret at fortælle om det og søge hjælp.

Nogle af overgrebets belastende virkninger kan vise sig med det samme, andre formår at undertrykke og fortrænge belastningerne, der så ligger og ulmer som et psykisk ubehag. Andre oplever, at bestemte livsforhold sæt og oplever måske først senere i livet reaktionerne efter, for eksempel i forbindelse med puberteten, kæresteforhold eller når man bliver forælder.

Hvem begår seksuelle overgreb? 

Forestillingen om børnelokkeren med fedtet hår og trenchcoat er sjældent i overensstemmelse med virkeligheden. For voksne, der begår seksuelle overgreb på børn, er en meget broget gruppe af mennesker.

De nye tendenser i den digitale verden er, at også børn og unge kan opføre sig krænkende over for andre børn eller jævnaldrende, og få lokket eller truet dem til at sende seksuelle billeder eller videoer, som i lovens forstand bliver til børnepornografisk materiale, når det sendes videre.

En seksuel krænker kan være en tillidsvækkende person, der er svær at mistænke for at kunne udnytte et barn eller en ung seksuelt. 

Bag mange af de seksuelle overgreb på børn står en voksen, som igennem længere tid har haft seksuelle fantasier om børn.  

Hjælp til personer med sekuelle tanker om børn

Red Barnet har i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og JanusCentret udviklet hjemmesiden brydcirklen.dk. Her kan voksne med seksuelle fantasier om børn få hjælp til ikke at føre fantasierne ud i livet.

Fakta om digitale og seksuelle overgreb

-60 procent af drenges uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet.  

-77 procent af pigernes uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet.  

Kilde: Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016  

Antologi om digitale overgreb

Red Barnet har udgivet en antologi om digitale overgreb. Den forklarer, hvordan internettet og sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen af, hvordan seksuelle overgreb foregår og hvilke konsekvenser det har for børn og unge i dag.

'Hvor slemt kan det være? - en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge' (pdf)

Hvad er børnepornografi?

Børnepornografi er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele. Vi benytter betegnelsen ’seksuelt overgrebsmateriale med børn’ frem for ’børnepornografi’ da sidstnævnte er trivialiserende, i forhold til hvad materialet dækker over; dokumentation på seksuelle overgreb mod børn.