FAGHÆFTER OG ARTIKLER

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn - Støtte til unge med seksuelle tanker om børn

Her kan du læse en guidebog målrettet fagpersoner, som er i kontakt med unge, der er seksuelt tiltrukket af børn. I guidebogen kan du læse om, hvordan man yder den bedste støtte til de unge, og derigennem forebygger seksuelle overgreb mod børn.
Guidebogen er på engelsk og kan downloades her.

 

Hverdags billeder af børn i seksualiserende kontekster 2020

Når hverdagsbilleder af børn sættes ind i seksualiserende kontekster, så er det en alvorlig krænkelse. Vi viser i rapporten, hvordan vi i beskyttelsesarbejdet mod seksuelle overgreb mod børn, identificerer tendenser og mekanismer, der ikke kun peger på øget opmærksomhed og manglende beskyttelse, men på behovet for flere konkrete tiltag.
Se rapporten Hverdags billeder af børn i seksualiserende kontekster 2020 (pdf)

 

Antologi om digitale overgreb

I bogen kan du læse om, hvordan seksuelle overgreb foregår på internettet, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge. Bogens ni kapitler giver den seneste viden på et område i konstant udvikling. Et område fyldt med faglige udfordringer.
Læs bogem Hvor slemt ka’ det være – en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge (pdf).

 

Billeder i gråzonen

En særlig type billeder af letpåklædte børn, som skal tilfredsstille voksnes seksuelle fantasier, bliver hver dag købt, solgt og delt på internettet. Bag billederne er der børn, som bliver krænket. Alligevel er disse billeder ikke ulovlige. I rapporten undersøger Red Barnet  det store marked for såkaldte erotiske poseringsbilleder af børn og anbefaler en lovændring, der skal beskytte børnene bedre.
Læs rapporten billeder i gråzonen (pdf)

Faghæfter om seksuelle overgreb på børn og unge

Vi har lavet fire faghæfter om, hvordan man håndterer en mistanke eller har viden om seksuelle overgreb på børn og unge. De tre første giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Det fjerde hæfte handler om IT-relaterede overgreb.

Når voksne krænker
Her får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er.
Download faghæftet 'Når voksne krænker' (pdf)

Når mistanken opstår
Her får du viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for seksuelt overgreb.
Download faghæftet 'Når mistanken opstår' (pdf)

Når en mistanke er blevet til en sag
Her kan du læse om, hvordan konkrete sager om seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner.
Download faghæftet 'Når mistanken bliver til en sag' (pdf)

Når overgrebene går verden rundt
Der er tre grunde til, at det er ulovligt at se på, opbevare og videresende seksuelt overgrebsmateriale med børn. For det første bliver børnene udsat for en seksuel forbrydelse, når billederne eller videoerne bliver taget. For det andet bliver børnene igen udsat for overgreb, hver gang billederne bliver vist, fordi de bliver udstillet som seksuelle objekter.  For det tredje er udbredelsen af materialet med til at skabe en efterspørgsel på flere billeder og dermed tilskynde til nye overgreb på børn.
Download faghæftet 'Når overgrebene går verden rundt' (pdf)

Faglige artikler om overgreb på børn

Unges digitale trivsel (undersøgelse)
Tal fra Red Barnet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange unge får krænkende henvendelser på nettet. De fleste unge passer godt på sig selv, men en mindre del kommer rigtig galt afsted.
Download undersøgelsen om 'Unges digitale trivsel' (pdf).

Grooming i digitale medier (artikel)
Få indblik i processerne i seksuelle overgreb ved børns og unges brug af digitale medier.
Download artiklen 'Grooming i digitale medier' (pdf).

Krænkeres forvrængning (artikel)
En potentiel krænker skal overvinde både indre forhindringer, moralske skrupler, omverdenens afstandstagen samt børnenes modstand. For at kunne leve med disse modsætninger sker der hos krænkeren en fordrejning, forvrængning og bagatellisering af tanker og handlinger, som en form for psykisk forsvarsmekanisme.
Download artiklen 'Krænkerens forvrængning' (pdf).

Seksuelle krænkeres indre barrierer (artikel)
– mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn.
Download artiklen 'Seksuelle krænkeres indre barrierer' (pdf).