Vejledning til arbejdspladser

Red Barnet og Dansk Industri har udarbejdet en vejledning om, hvordan arbejdspladsen håndterer fund af seksuelt overgrebsmateriale med børn – også kaldet pornografiske billeder af børn eller børnepornografi.

Vejledningen skal ruste danske virksomheder til at drøfte, hvordan de vil forholde sig, hvis der skulle findes billeder eller videoer med seksuel udnyttelse af børn på arbejdspladsens it-udstyr.

Vejledningen fortæller:

  • Juridiske fakta på området
  • En tjekliste over nogle af de forhold, virksomheden bør forholde sig til
  • Et forslag til en retningslinje til uddybning af informationssikkerhedspolitikken.

Red Barnet anbefaler, at disse ting diskuteres og fastlæggelse inden et eventuelt fund finder sted.
Download 'Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen' (pdf).

Red Barnet samarbejder med NetClean, som har udviklet software, der kan identificere de ulovlige billeder.
Læs mere om NetClean.

Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet er medfinansieret af EU-kommissionen og indgår i INHOPE – det verdensomspændende netværk af civile anmeldelsestjenester mod ulovligt materiale med børn på nettet.