Læs årsrapporten om blandt andet Umbrella sagen

2018 var året hvor Umbrella sagen satte fokus på digitale sexkrænkelser, og viste behovet for vores SletDet rådgivning. I 2018 gjorde vi ekstra for at reklamere for at man kan anmelde, hvis man støder på billeder eller film med seksuelle overgreb på børn.

Det har betydet en stigning i antallet af anmeldelser. Endelig var der i året også et særligt fokus på forebyggelse i forhold til voksne der føler sig seksuelt tiltrukket til børn. 

Se 'Årsrapport 2018 Red Barnets indsats - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier'.

I 2018 lancerede vi en oplysningskampagne til borgere, for at oplyse om at seksuelt overgrebsmateriale med børn kan anmeldes til Red Barnet. Filmen spiller på, at man på internettet kan komme til at se meget stødende og overraskende materiale, men når indholdet handler om seksuelle overgreb på børn, så kan man også være med til at gøre en forskel ved at anmelde.

">