Har du været udsat for et overgreb?

Her kan du downloade en liste med oplysninger om adresser og hjemmesider, hvor der er mulighed for at få rådgivning og hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb. Listen indeholder relevante adresser for en række forskellige målgrupper som børn og unge, voksne, pårørende og fagpersoner.

Download pdf med henvisninger til, hvor man kan få rådgivning og hjælp i forbindelse med seksuelle overgrebet .

Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet er medfinansieret af EU-kommissionen og indgår i INHOPE – det verdensomspændende netværk af civile anmeldelsestjenester mod ulovligt materiale med børn på nettet.