VORES SAMARBEJDSPARTNERE

INHOPE

Red Barnet har siden 2001 været medlem af INHOPE. INHOPE er et internationalt netværk, der behandler anmeldelser af overgrebsmateriale og bekæmper distribution af seksuelt overgrebsmateriale med børn.

INHOPE-samarbejdet er Red Barnets vigtigste samarbejdsforum i forhold til overgrebsmateriale på internettet. Hvert år håndterer INHOPE-medlemmerne over en million anmeldelser af potentielt ulovligt materiale.

Samarbejdet i INHOPE

I INHOPE samarbejder vi om:

 • udveksling af anmeldelser
 • støtte og træning af nye anmeldelsestjenester
 • vidensudveksling
 • sikring af fælles standarder for anmeldelsestjenesterne, der behandler ulovligt overgrebsmateriale
 • samarbejde med relevante internationale partnere som Interpol, Europol, Microsoft, Google og Facebook
 • information til beslutningstagere

INHOPE får støtte fra EU-Kommissionen. 

Rigspolitiet

Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet arbejder tæt sammen med Rigspolitiet.

Vi koordinerer og samarbejder med Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3). NC3 er en specialenhed i det danske politi, der blandt andet efterforsker sager om seksuelt overgrebsmateriale med børn.

NC3 og Red Barnet samarbejder blandt andet om efterforskning af seksuelt overgrebsmateriale med børn og om den danske blokeringsordning

NC3 har flere gange været med i internationalt koordinerede politiaktioner, der har slået ned på netværk af personer, der distribuerede ulovlige billeder af børn.

Interpol og Europæiske Cyber Crime Center ved Europol

Red Barnets internationale politisamarbejde foregår enten gennem det Europæiske Cyber Crime Center ved Europol eller gennem Interpol.

Via INHOPE samarbejder Red Barnet med Interpol om at styrke udveksling af oplysning om ulovligt materiale og derigennem identificere endnu flere ofre for seksuelle overgreb.

I samarbejdet bidrager Red Barnet blandt andet med information om nye overgrebsmateriale til Interpols database.

Udveksling af ulovlige billeder og videoer med børn foregår oftest på tværs af landegrænser.

Et eksempel kan være:

 • En hjemmeside og fildelingsmappe med seksuelt overgrebsmateriale med børn ligger på en server i ét land.
 • En hjemmeside placeret i et andet land indeholder links, der fører til de ulovlige hjemmesider og mapper i det første land.I et tredje land kan links til de ulovlige hjemmesider blive delt i et lukket forum.

På grund af samarbejdet på tværs af landegrænser kan flere ulovlige hjemmesider og fildelingsmapper blive lukket. Derfor er det internationale politi-samarbejde essentielt for arbejdet med at bekæmpe seksuelt overgrebsmateriale med børn. 

Bryd Cirklen

Red Barnet samarbejder med Sexologisk Klinik om rådgivningen Bryd Cirklen.

Bryd Cirklen hjælper personer, der har brug for rådgivning og behandling for at kunne styre tanker og fantasier om sex med børn. Bryd Cirklen er en hjemmeside og en anonym telefonrådgivning til personer, der har seksuelle tanker om børn. Rådgivningen foregår hos Sexologisk Klinik, som er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Sikkert Internetcenter Danmark

Siden 2004 har Danmark haft et center for internetsikkerhed under EU-Kommissionen. Formålet med Sikkert Internetcenter Danmark er at bekæmpe ulovligt indhold på internettet og styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet – særligt for børn og unge.

Sikkert Internetcenter Danmarks partnere arbejder tæt sammen for at opfylde målsætningerne for den europæiske strategi 2013-2020:

 • At børns digitale mediekompetencer styrkes og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
 • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
 • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.

Partnere i Sikkert Internetcenter Danmark

Sikkert Internetcenter Danmark består af tre partnere:

Medierådet for Børn og Unge
Medierådet for Børn og Unges formål er at informere om børn og unges digitale liv samt at formidle brugbar viden herom til forældre og undervisere. Hos Sikkert Internetcenter Danmark har Medierådet for Børn og unge ansvaret for at implementere kampagner og koordinere og fremme samarbejdet på nationalt plan.

Center for Digital Pædagogik
Centret driver rådgivningssitet Cyberhus.dk. Cyperhus besvarer spørgsmål fra unge om det digitale liv og yder onlinerådgivning i de tilfælde, hvor en ung er stødt på skadelig eller ulovligt indhold på internettet.

Red Barnet
Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet behandler anmeldelser af billeder og videoer med seksuelle overgreb på børn. Via det internationale samarbejde i INHOPE har Red Barnets anmeldelsestjeneste mulighed for at bekæmpe distribution af og fjerne seksuelt overgrebsmateriale med børn på internationalt plan.