SÅDAN BEHANDLER VI DN ANMELDELSE

Klare regler for behandling af anmeldelser

AnmeldDet modtager dagligt anmeldelser om seksuelt overgrebsmateriale med børn. Siden oprettelsen af anmeldelsestjenesten har Red Barnets eksperter behandlet over 90.000 anmeldelser om digitalt og seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Vi samarbejder med Europol, Interpol og 48 andre hotlines verden over. Vi behandler anmeldelserne efter klare retningslinjer, som vi har udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet. Vores behandling af anmeldelserne sker med tilladelse fra Rigsadvokaten

Sådan arbejder vi

Når vi modtager en anmeldelse, foretager vores eksperter en analyse og sporer de servere, hvor de ulovlige billeder eller videoer ligger.

Hvis vi vurderer, at det anmeldte indhold kan være ulovligt, gør vi følgende, alt efter hvor materialet stammer fra:

Vores eksperter undersøger materialet 

Sådan behandler vi din anmeldelse

Hver gang et billede eller en video bliver set, er det en krænkelse af barnet. Derfor er det afgørende, at det ulovlige materiale bliver fjernet hurtigt.

Derfor er hver eneste anmeldelse vigtig i arbejdet for at stoppe seksuelt overgrebsmateriale med børn. Jo hurtigere et materiale bliver anmeldt, des hurtigere kan vi få fildelingsmappen eller hjemmesiden lukket ned.

Så hvis du er stødt på krænkende materiale med børn, så tøv ikke med at indberette det.

Læs mere om vores retningslinjer for behandling af anmeldelser.

Samarbejdet mod overgrebsmateriale

AnmeldDet er en del af det internationale netværk INHOPE, som består af anmeldelsestjenester fra hele verden. Vi arbejder også tæt sammen med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og de store internetudbydere i Danmark.

Det er på grund af INHOPE-samarbejdet og samarbejdet med Rigspolitiet, at vi hurtigt kan sende oplysninger rundt i verden til de nationale instanser, der kan fjerne og efterforske det ulovlige materiale.

Læs mere om vores nationale og internationale samarbejde