DEN DANSKE BLOKERINGSORDNING

Den danske blokeringsordning er et system, hvor internetudbydere blokerer adgangen til hjemmesider med seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Formålet med blokeringsordningen

Formålet med en danske blokeringsordning er at begrænse tilgængelighed til ulovligt digitalt materiale med børn og dermed mindske udbredelsen af de krænkende billeder og film.

Samtidig virker blokeringsordningen præventivt ved at oplyse om lovgivningen på området og om rådgivningstilbuddet Bryd Cirklen, som hjælper personer, der har seksuelle tanker om børn.

Den danske blokeringsordning fungerer i et frivilligt samarbejde mellem:

  • Rigspolitiet
  • En lang række internetudbydere
  • Red Barnet

Ordningen med blokering af seksuelt overgrebsmateriale med børn blev iværksat i 2005.

Sådan fungerer ordningen

Blokeringsordningen fungerer sådan:

1. En internetbruger klikker ind på en hjemmeside, der er omfattet af blokeringsordningen

2. I stedet for hjemmesiden ser brugeren en stor, rød STOP-knap

3. Under STOP-knappen står der, at den specifikke hjemmeside er blokeret på grund af seksuelt overgrebsmateriale med børn. Brugeren ser også en henvisning til Bryd Cirklen, som rådgiver personer, der har seksuelle tanker om børn.

Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) videresender dagligt oplysninger om nye ulovlige overgrebsmaterialer til internetudbydere via et automatisk og sikret system.


Din anmeldelse nytter

Den danske blokeringsordning blokerer ulovlige hjemmesider, der er omfattet ordningen.

Hvis du alligevel støder på seksuelt krænkende indhold med børn, kan du hjælpe ved at anmelde hjemmesiden eller fildelingsmappen til os.

Husk på, at hver eneste anmeldelse hjælper i kampen mod seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Du kan anmelde anonymt.

Red Barnets arbejde i blokeringsordningen

Red Barnets rolle i samarbejdet om blokeringsordningen er at bidrage med oplysninger om ulovligt materiale med børn.

Vi videresender oplysninger om ulovligt materiale og videreformidler også oplysninger til ordningen fra den britiske anmeldelsestjeneste mod seksuelt overgrebsmateriale med børn, Internet Watch Foundations.