Alle børn har ret til at trives

– også i Afghanistan

Vores arbejde i Afghanistan 

Red Barnet har været til stede i Afghanistan siden 1976, hvor vi har samarbejdet med lokale partnere om at sikre børns rettigheder. I 2020 nåede vores programmer ud til over 1,6 millioner børn og familier i Afghanistan med blandt andet sundhedsydelser, uddannelse og beskyttelse i 15 provinser fordelt over landet. 

Herhjemme har Danmark taget imod 988 evakuerede afghanere, hvoraf rigtig mange er børn. Det haster med at få de mange piger og drenge ud i nye fællesskaber, så vi sikrer, at de vokser og trives tusindvis af kilometer fra det, de kender som deres hjem.

Vores erfaringer viser, at børne- og familieklubber og ferielejre drevet af frivillige er gode fællesskaber for børn på flugt at starte i. Vi har også udviklet et særligt undervisningsmateriale til skoler og lærere, der er lige til at tage i brug sideløbende med de psykolog- og børnefaglige ressourcer, der skal sættes i spil for børnene. Med andre ord står vi klar til at hjælpe de afghanske børn ud i de vigtige fællesskaber i samarbejde med de lokale kommuner og skoler over hele landet.

Fra 2018 til 2021 har vi blandt andet:  

 • Styrket den socioøkonomiske situation for 2000 afghanske familier ved blandt andet at uddanne dem i virksomhedsdrift og hjælpe dem med at etablere små franchise-virksomheder. Indsatsen har bl.a. medvirket til, at familiernes økonomi er blevet mere stabil. Når økonomien er stabil, er forældrene ikke nødsaget til at gifte deres døtre væk i en for tidlig alder, eller sende dem ud på arbejdsmarkedet. Det er derfor mere sandsynligt, at forældrene sender deres børn i skole, og at de har overskud til at bryde usunde opdragelsesmønstre.  

 • Støttet 1000 unge til bedre beskæftigelsesmuligheder ved at give dem mulighed for at deltage i markedsrelevante erhvervsuddannelser. Indsatsen har bl.a. medvirket til, at 41 procent af kvinderne og 38 procent af mændene i projektet selv havde fundet beskæftigelse tre måneder efter projektafslutning.   

 • Uddannet 79 voksne i beskyttelse af børn samt børnerettigheder og oprettet 14 børnevenlige områder, som over 1000 børn og unge har gjort brug af. Her fik de psykosocial støtte og deltog i aktiviteter designet til at ruste dem til fremtiden. 495 forældre deltog også i aktiviteterne. Indsatsen har medvirket til at oplyse og ruste forældre, lærere og pædagoger til at udøve mindre vold og til at forstå, at børn har rettigheder på lige fod med voksne.   

 • Identificeret 1008 særligt sårbare børn, og hjulpet dem til at opsøge den støtte eller behandling, som de hver især havde behov for. 

 • Identificeret 409 sårbare familier og hjulpet dem gennem oplysning og uddannelse til fx ikke at udøve vold mod deres børn. Fx blev en familie i Kunduz hjulpet til at opstarte en franchise-virksomhed, så forældrene ikke længere følte sig nødsaget til at sælge et af deres børn.
Med millioner af afghanere på randen af sult kan vores indsats være forskellen mellem liv og død for mange børn." Chris Nyamandi, chef for Red Barnet i Afghanistan.

Den nuværende situation i Afghanistan


Efter mere end 40 år præget af krige, konflikter og skiftende magthavere var Afghanistan allerede et land i knæ.

Vi ved, at over fire millioner børn og deres familier var internt fordrevne allerede inden de seneste uroligheder. Lige nu vurderes tallet til at være steget med mindst 500.000.

Samtidig har coronakrisen forværret situationen, fordi mange børn ikke har været i skole, og fordi fødevarepriserne er steget. Og med vinteren, der banker på døren, risikerer mange af de nu hjemløse afghanske børn og deres familier at fryse ihjel.

Derudover er en alvorlig sultkrise i fuld gang, da landet lige nu er ramt af den anden tørkeperiode på bare fire år.

Det har gjort Afghanistan til det land i verden med næstflest mennesker, der lider af sult. Lige nu har 14 millioner mennesker ikke nok mad til at blive mætte. Det estimeres, at halvdelen af alle afghanske børn under fem år risikerer at blive ramt af underernæring i 2021.

Afghanistans børn risikerer dermed at stå uden beskyttelse, mad, uddannelse og husly –basale rettigheder, som ethvert barn ellers har krav på.

Allerede før den nuværende konflikt var Afghanistans befolkning i krise 

 • En ud af 16 børn i Afghanistan dør før deres femårs fødselsdag.
 • 35 pct. af den afghanske befolkning led af fødevaremangel før den nuværende konflikt. 
 • En ud af fem børn udfører børnearbejde. 
 • Halvdelen af den afghanske befolkning lever i fattigdom.
 • 41 pct. af børn under fem år er svækket på grund af underernæring. 
 • Over 5000 afghanere blev såret eller dræbt i det første halvår af 2021.
 • 33.000 afghanske børn er blevet dræbt eller lemlæstet under de seneste 20 års konflikt i landet. 
 • Over halvdelen af den afghanske befolkning lider af PTSD, angst eller depression grundet mange års krige og konflikter.  
 • 84 pct. af kvinderne har ingen indkomst.  
 • Alle afghanske børn er vokset op under krig eller konflikt

Landet Afghanistan

31 mio. indbyggere  fem gange så mange som i Danmark. 

600.000 kvadratkilometer – 12 gange så stort som Danmark. 

84 pct. sunnimuslimer og 15 pct. shiamuslimer. 

Hovedstaden er Kabul. 

Grænser op til Pakistan mod syd og øst, Iran mod vest, Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan mod nord og Kina længst mod nordøst.

Sproget er pashto og dari/persisk.

Vores fokusområder 

Vi arbejder for børns rettigheder i verdens mest skrøbelige stater som fx Afghanistan. I samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer arbejder vi for at beskytteflygtninge og internt fordrevne og  de mest udsatte i de samfund, som tager imod dem. Vi bekæmper vold mod børn - også når den tager form af børnearbejde og børneægteskaber. Vi arbejder med unge og støtter dem i deres bestræbelser på at blive hørt og få medindflydelse.  Vi genforener børn med deres forældre, følger op på sager om vold og træner forældre i opdragelse uden brug af vold. Vi styrker børns selvværd og sociale kompetencer, så de bedre kan beskytte sig selv og andre. Vi yder psykisk førstehjælp og har kreative aktiviteter og gruppeforløb, som giver børn mulighed for at komme sig efter mentale krigsskader.